بخشی از مصاحبه رضا یزدانی با برنامه کافه آپارات فریدون جیرانی