در طرح فشار خون ۱۵/۸ و بعد ۵ دقیقه مجدد گرفت شد ۱۶/۹ با دستگاه دیجیتال بود...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب