سوالات متن فصل اول علوم هشتم با جوابسوالات متن فصل اول علوم هشتم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۱ اول مخلوط و جداسازی مواد کتاب علوم تجربی پایه هشتم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل اول علوم هشتم

سوالات متن فصل اول علوم هشتم با جوابسوالات متن فصل اول علوم هشتم با جواب

نمونه سوال های متن فصل ا اول علوم پایه هشتم با جواب

نمونه سوالات متن فصل اول علوم هشتم :

۱) مواد به دو دسته خالص و مخلوط تقسیم می شوند؟

پاسخ: ماده به دسته خالص و مخلوط تقسیم می شود.

۲) مواد مخلوط را تعریف کنید و مثال بزنید.

پاسخ: موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط می نامند. (ماده ای که مولکل ها و ذرات آن یکسان نباشد.)

۳) مواد خالص خود به چند حالت وجود دارد؟

پاسخ: می تواند عنصر یا ترکیب باشد.

۴) آب نمک ماده ای مخلوط است یا خالص؟

پاسخ: مخلوط: زیرا از دو جزء ساخته شده است یکی آب و دیگری نمک است و مواد خود را حفظ کرده اند. هنگامی که این مخلوط را می چشیم، مزه آن شور است. خاصیت شوری مربوط به نمک است، یعنی نمک خاصیت شوری خود را در مخلوط نیز حفظ کرده است. و از طرف دیگر اگر مقداری آب نمک را روی زمین بریزیم جاری می شود، جاری شدن از ویژگی های آب است.

۵) یک قطعه فلز مس از چه چیزی ساخته شده است؟

پاسخ: از اتم های مس

۶) عنصر چیست؟

پاسخ: ماده ای که از یک (نوع) اتم ساخته شده باشد. (یک یک قطعه ی مسی که تنها از مس ساخته شده است.)

۷) ترکیب چیست؟

پاسخ: ماده ای که مولکول های آن از اتصال اتم های مختلف ساخته شده باشد. (مثل آب که مولکول آن از اتصال اتم هیدروژن و هم اکسیژن درست شده)

۸) مخلوط ها به چند حالت وجود دارند؟

پاسخ: مخلوط ها به حالت جامد، مایع و گاز هستند. مخلوط براده آهن و گوگرد جامد است. آب لیمو مخلوطی مایع و هوا مخلوطی گازی کل است.

۹) ویژگی مخلوط ها چیست؟

پاسخ: اجزای تشکیل دهنده مخلوط، خواص اولیه خود را حفظ می کنند، یعنی خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی کند.

۱۰) انواع مخلوط را نام ببرید.

پاسخ: ۱) مخلوط های ناهنگن (غیر یکنواخت)
۲) مخلوط های همگن (یکنواخت یا محلول)

۱۱) مخلوط همگن چیست؟

پاسخ: مخلوط های همگن یا محلول، محلول هایی هستند که ذره های تشکیل دهنده آن ها به طور یکنواخت در هم پراکنده شده اند. این مخلوط ها شفاف هستند و نمی توان به راحتی اجزای تشکیل دهنده آن را تشخیص داد و آن ها را از هم جدا کرد به مخلوط های همگن، محلول نیز می گویند.

۱۲) چرا مخلوط آب نمک یک مخلوط همگن است؟

پاسخ: زیرا اجزای مخلوط یعنی نمک و آب به طور یکنواخت در هم پراکنده اند. اجزای مخلوط را نمی توان به راحتی از هم تشخیص داد و از هم جدا کرد.

۱۳) هوا چه نوع مخلوطی است؟

پاسخ: زیرا گازهای سازنده هوا به طور یکنواخت در هم پراکنده اند اجزای مخلوط را نمی توان به راحتی از هم تشخیص داد و از هم جدا کرد.

۱۴) محلول چیست؟

پاسخ: محلول یک مخلوط همگن است و از دو جزء تشکیل می شود، حلال و حل شونده، در محول ها ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.

۱۵) مخلوط ناهمگن به چه مخلوط هایی می گویند؟

پاسخ: به مخلوطی که از اجزاء آن به طور غیر یکنواخت پخش شده اند و در بیشتر موارد اجزای مخلوط قابل تشخیص هستند. این مخلوط ها کدر هستند. مانند: خاک – آجیل – انواع سالاد – دوغ – لقمه – خاک در آب – شرب خاک شیر – شرب آموکسی سیلین و …

۱۶) ویژگی های مهم مخلوط ناهمگن چیست؟

پاسخ: ۱) قابل تشخیص بودن اجزای مخلوط
۲) پخش غیر یکنواخت است.

۱۷) آجیل مخلوطی همگن است یا ناهمگن؟

پاسخ: ناهمگن: زیرا. ۱) اجزای با چشم قابل مشاهده است.
۲) به راحتی می توانیم اجزای آن را از هم جدا کنیم.
۳) اجزای آن به طور غیر یکنواخت پخش شده اند.

۱۸) سوسپانسیون چیست؟

پاسخ: مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرات یک جامد به صورت معلق در آب پراکنده اند. مانند: دوغ، آب لیمو، شرب خاک شیر، و شربت معده – آب گل آلود یک سوسپانسیون طبیعی است.

۱۹) موارد زیر را به دو دسته ی خالص و ناخالص دسته بندی کنید.
خاک ، شربت آبلیمو ، آهن ، نمک ، سالاد ، آلومینیوم ، عدس پلو ، طلا ، نمک در آب دریا ، آجیل ، آب مقطر ، شکر ، گاز دی اکسید و دوغ.

پاسخ: خالص: آهن – آلومینیوم – طلا – آب مقطر – شکر – کربن دی اکسید – نمک
ناخالص: شربت آبلیمو – نمک در آب دریا – آجیل – عدس پلو – سالاد – خاک – دوغ

۲۰) ماده خالص را تعریف کنید.

پاسخ: موادی که از یک نوع ماده ساخته شده باشد.

۲۱) چند ماده خالص نام ببرید.

پاسخ: شکر – نمک – اکسیژن – گوگرد – فقط از یک نوع مولکول تشکیل شده اند.

۲۲) چند نمونه از مواد مخلوط را نام ببرید.

پاسخ: شربت آبلیمو – سالاد – خاک باغچه – آب نمک – هوا – آجیل

۲۳) کدام یک از مواد زیر خالص است.

الف) آب مقطر ب) آب لیمو ج) آجیل د) دوغ

پاسخ: الف) آب مقطر

۲۴) کدام یک از مواد زیر مخلوط است؟

الف) نمک ب) هوای پاک ج) مس د) شکر

پاسخ: ب) هوای پاک

۲۵) عنصرها و ترکیب ها مواد خالص هستند.

۲۶) طلا و آب هر دو ماه خالص هستند طلا یک عنصر و آب یک ترکیب است.

۲۷) کات کبود در آب نمونه ای از یک مخلوط همگن است.

۲۸) ویژگی باز ها را بیان کنید.

پاسخ: ۱- تلخ مزه هستند
۲- ph آنها بیشتر از ۷ است
مانند مایع ظرفشویی مایع سفید کننده صابون و شامپو

۲۹) ‏ph را تعریف کنید؟

پاسخ: مقیاسی برای سنجش قدرت اسیدها و بازها می باشد.

۳۰) کاغذ ph چه کاربردی دارد؟

پاسخ: با کاغذ پیچ می توان علاوه بر شناسایی اسیدها میزان اسیدی بودن آنها را نیز مشخص کرد
– موادی که پیج آنها برابر با ۷ است خنثی هستند مانند آب خالص
موادی که پیچ آنها کمتر از ۷ است اسیدی هستند
و موادی که پیش آنها بیشتر از ۷ است خاصیت بازی دارد

۳۱) روغن های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغن های جامد دارند؟

پاسخ: مانع تنگ شدن شریان‌ها می‌شود و به کندی فاسد می‌شود (چربی بد) را کاهش می‌دهد.

۳۲) ماهی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند یا در آبهای گرم چرا؟

پاسخ: در آب های سرد زیرا میزان حل شدن گاز در آبهای سرد بیشتر از آبهای گرم است.

۳۳) مقدار حل شدن برخی مواد مانند گاز اکسیژن در آب با افزایش دما کاهش می یابد.

۳۴) آیا دما بر میزان حل شدن مواد تاثیر دارد؟

پاسخ: بله در بیشتر موارد در اثر گرم شدن حل شونده بیشتری در حلال حل می شود.

۳۵) اجزای هر محلول چیست؟

پاسخ: معمولاً ماده ای که بیشتر از حلال و ماده کمتر حل شونده است به جز محلول جامد در مایع جامد همیشه حل شوند است.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

سوالات متن درس و فصل ۱ اول کتاب علوم هشتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. ????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب