جواب کاربرگ ۲۰ و ۲۱ مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ کاربرگ شماره ۲۰ و ۲۱ مطالعات اجتماعی هفتم که مربوط به «تحول و تداوم زبان فارسی» و «انواع خط» می باشد را می توانید در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا مشاهده نمایید.

مطلب پیشنهادی: جواب کاربرگ ۱۹ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگ ۲۰ و ۲۱ مطالعات اجتماعی هفتمجواب کاربرگ ۲۰ و ۲۱ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگ شماره ۲۰ مطالعات هفتم ، تحول و تداوم زبان فارسی

با توجه به کلمات ستون سمت راست، در ستون سمت چپ شماره مناسب بگذارید.

حل کاربرگه بیستم مطالعات هفتمحل کاربرگه بیستم مطالعات هفتم

جواب کاربرگه شماره ۲۱ مطالعات هفتم ، انواع خط

۱- نوشتن با خط میخی را تمرین کنید. با استفاده از جدول الفبای خط میخی، چند کلمه از کتیبه داریوش هخامنشی را به میخی بنویسید. (از چپ به راست)

۲- نوع هر یک از خط های زیر را بنویسید و بگویید در زمان کدام سلسله یا تمدن از آن استفاده شده است.

حل کاربرگه بیستم مطالعات اجتماعی هفتمحل کاربرگه بیستم مطالعات اجتماعی هفتم

دانش آموز عزیز پاسخ های قرار گرفته شده در این صفحه فقط جنبه کمک آموزشی دارد، لطفا از آن ها به شیوه صحیح و فقط برای رفع مشکلات درسی تان استفاده نمایید.

همچنین بخوانید: جواب کاربرگ ۱۸ مطالعات اجتماعی هفتم

???? اگر سوالی درباره کاربرگ های شماره ۲۰ و ۲۱ مطالعات اجتماعی هفتم داشتید کافیست آن را از بخش نظرات بپرسید. همچنین مشاهده سایر کاربرگه شماره آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب