گاهی اوقات صداهای غیر معمول و عجیبی از مجموعه موتور خودرو باعث نگرانی رانندگان می شود.

این موضوع می تواند به علت یکی از موارد زیر باشد:

۱- دسته‌موتورها معیوب و فرسوده شده‏ اند.

۲- در زمان باز و بسته کردن متعلقات موتور، جسم خارجی وارد سیلندرها شده است که باید موتور را باز کرده و جسم زائد را خارج کرد.

۳- زنجیر یا تسمه دور چرخ‌دنده میل‌لنگ و میل‌بادامک را بررسی کرده و اگر شل یا معیوب شده بود، نسبت به تنظیم، تعمیر و در صورت نیاز تعویض آن اقدام کنید.

۴- لقی بین اسبک‌‏ها و انت‌های ساق سوپاپ زیاد است که باید توسط فیلر تنظیم کنید.

۵- گاه پیستون در داخل سیلندر لقی دارد که معمولا مشکل از فرسودگی یاتاقان‌های میل‌لنگ ‌‌یا تغییر حالت سرسیلندر سرچشمه می‌گیرد. دیگر متعلقات متصل به پیستون‌ها را نیز بررسی کنید.