هرگاه سردم می شود مثانه درد می گیرم به طوری که مجبورم مرتب به  دستشویی بروم...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب