فروش فوق العاده بهمن ماه سایپا در حالی با عرضه ۱۰ هزار خودرو به پایان رسید که در این مرحله بیش از ۶۳۰ هزار نفر متقاضی ثبت نام کرده بودند. این مرحله از فروش فوق العاده، زیان ۴۳۴ میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل کرد.

اولین فروش فوق العاده سایپا در بهمن ماه دیروز برگزار شد و برندگان این مرحله مشخص شدند؛ در این مرحله هفت خودروی کوییک معمولی، کوییک R با تریم معمولی و رنگی، تیبا ۲، سایپا ۱۵۱، کوییک پلاس اتوماتیک و تیبا صندوق دار عرضه شده بود. بر اساس آمارهای منتشر شده در این مرحله از فروش فوق العاده سایپا در حالی ۱۰ هزار خودرو عرضه شده بود که بیش از ۶۳۰ هزار نفر متقاضی ثبت نام کرده بودند. در میان خودروهای عرضه شده تیبا صندوق دار با ۳ هزار خودرو، بیشترین عرضه را ثبت کرد و کوییک پلاس اتوماتیک نیز با ۱۰۰ خودرو، کم‌ترین عرضه را داشته است. نمودار زیر تعداد خودروهای عرضه شده و متقاضیان را به تفکیک خودرو نشان می دهد:

همانگونه که مشخص است تیبا ۲ در میان محصولات عرضه شده با بیش از ۳۳۳ هزار متقاضی، بیش ترین اقبال را نسبت به سایر محصولات عرضه شده داشته و در نقطه مقابل کوییک R با فریم رنگی با حدود ۱۶ هزار نفر، کم‌ترین متقاضی را ثبت کرده است.
 
بر اساس آمارهای ثبت نام و میزان عرضه خودرو، به ازای هر خودروی کوییک پلاس عرضه شده، ۱۴۹ نفر متقاضی وجود داشته است؛ به بیان دیگر متقاضیان این خودرو کم‌ترین شانس را به نام خود ثبت کردند. در نقطه مقابل به ازای هر خودرو سایپا۱۵۱ عرضه شده، ۸ متقاضی ثبت نام کردند.

بر اساس این آمارها، متقاضیان سایپا ۱۵۱ با ۱۳.۳ درصد بیش‌ترین شانس برنده شدن را داشتند و کوییک پلاس اتوماتیک و تیبا ۲، با ۰.۷ درصد، کم‌ترین شانس را برای برنده شدن ثبت کردند.

بر اساس قیمت های کارخانه و بازار، بیش‌ترین اختلاف قیمت با ۶۲ میلیون تومان، مربوط به خودرو تیبا صندوق دار بوده‌است؛ به بیان دیگر برندگان این خودرو بیش‌ترین سود (رانت) را نصیب خود کردند. خودروهای تیبا ۲ و کوییکR، به ترتیب با ۶۰ و ۲۶ میلیون تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

با توجه به تفاوت قیمت بازار و کارخانه و همچنین میزان عرضه خودروها، سایپا و سهامداران این شرکت در این مرحله از فروش فوق العاده در مجموع بیش از ۴۳۴ میلیارد تومان ضرر کردند؛ به بیان دیگر الزام به قیمت گذاری دستوری و فروش با قیمت مصوب که با قیمت های بازار اختلاف دارد نه تنها منجر به التهاب در این بازار شده بلکه شرکت های خودروسازی را با زیان های قابل توجه روبرو کرده است؛ نتیجه این سیاست نیز کاهش کیفیت خودروها، زیان انباشته خودروسازان و قطعه سازان و شکل گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو بوده است.