عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامیعکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

عکس پروفایل امام خمینی «ره» 

در اینبخش مجموعه اي زیبا از عکس پروفایل امام خمینی «ره» را می‌بینیم. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در روز 12 بهمن 1357 بـه خاک میهمن بازگشتند، در نخستین روز دهه فجر حدود 3 میلیون نفر در تهران گردهم جمع شدند تا از رهبر انقلاب اسلامی استقبال کنند و با او پیمان ببندند. ایشان دست در دست کمک خلبان «باتاوش» از هواپیما پیاده شدند. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

عکس پروفایل ورود امام خمینی به ایران 12 بهمن

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

متن و عکس پروفایل دهه فجر انقلاب اسلامی و امام خمینی

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

عکس و دل نوشته هایی به مناسبت ورود امام خمینی 12 بهمن

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

عکس های مذهبی امام خمینی برای 12 بهمن

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

حکومت باید حکومت الهی باشد، حکومتی باشد کـه خود مردم میخواهند. وقتی حکومت حکومت عادلانه شد، حکومت در خدمت مردم شد، سایه این حکومت بر قلوب مردم اسـت و یک همچو حکومتی میتواند حکومت کند. دولت ها اگر این طور بشوند کـه بـه اسلام توجه کنند و روح اسلام را در مردم ایجاد کنند، هم بـه صلاح خودشان هست و هم بـه صلاح کشورشان و هم،همـه برنامه‌ ها رابا سهولت می توانند انجام بدهند.

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

عکس پروفایل تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

عکس پروفایل دهه فجر و امام خمینی و امام خامنه ای

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

سخنان مشهور امام خمینی

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

اگر مردم پشتیان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد اگر یک ملت پشتیان یک رژیمی باشند؛ آن رژیم از بین نخواهد رفت. وقتی پایه حکومت بر دوش یک ملت نبود و بر قلب یک ملت نبود، این‌ها نمی توانند یک حکومتی باشند. شـما کاری نکنید کـه مردم از شـما بترسند. شـما کاری بکنید کـه مردم بشما متوجه بشوند. شـما کاری بکنید کـه مردم محبت بشما بکنند، پشتیبان شـما باشند.

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

عکس نوشته سالروز بازگشت امام خمینی به ایران

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

عکس نوشته جملات امام خمینی

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

عکس نوشته امام خمینی

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

ملت ایران امروز برای همین معنی کـه اسلام را زنده کند، و احکام اسلام را زنده کند، قیام کرده اسـت؛ و قیامی کرده اسـت کـه در تاریخ اسلام، در تاریخ ایران، سابقه ندارد یک همچو قیام اساس دار و ریشه داری. مردم الهی هستند، قیام لله کردند، برای خاطر حق قیام کردند. باید این قدم را هم برداریم کـه مهمش این قدم اسـت کـه محتوای یک مملکتی اسلامی باشد. هر جایش برویم در مملکت اسلامی رفتیم.

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

عکس پروفایل 12 بهمن

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

عکس پروفایل دهه فجر

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

پروفایل ورود امام خمینی

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

مـا جمهوری اسلامی لفظی نخواستیم. مـا خواستیم کـه حکومت الله در مملکتمان و انشاالله در سایر ممالک هم اجرا بشود. حکومت هاي طاغوتی از ملتها جدا هستند و بـه ملتها فرمانروایی میکنند و ملتها هم از انها جدا هستند. رژیم هاي سلطنتی و طاغوتی هر جا کـه هستند، وضع رژیم این طور اقتضا می کرد کـه با یک تشریفاتی و با یک هیاهویی مردم را از خودشان رم بدهند، بترسانند و لهذا مردم پشتیبان نبودند.

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

پروفایل بازگشت امام خمینی

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

پروفایل امام خمینی برای پیروزی انقلاب اسلامی

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

عکس پروفایل امام خمینی «ره»

عکس پروفایل امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

با جمهوری اسلامی سعادت، خیر، صلاح برای همـه ملت اسـت. در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می کند، عدالت الهی بر تمام ملت، سایه می‌افکند آن چیزهایی کـه در طاغوت بود در جمهوری اسلامی نیست. آن کـه تابع اسلام اسـت ستم نمیتواند بکند و نمی‌کند. در صدر اسلام هیچکس از پیغمبر نمی ترسید. ترس نبود توی کار. محبت توی کار بود.

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب