جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ ریاضی نهمجواب فعالیت صفحه ۱۳۱ ریاضی نهم متوسطه از فصل ۸ حجم و مساحت را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده‌ایم.

مطلب پیشنهادی: جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۱۲۹ ریاضی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ ریاضی نهم

پاسخ فعالیت صفحه ۱۳۱ ریاضی نهم

۱- به تعریف دایره به عنوان یک شکل هندسی مسطح توجه کنید:

دایره، مجموعه نقاطی از صفحه است که همه آن نقطه‌ها از یک نقطه در همان صفحه به نام مرکز به یک فاصله ثابت و مشخص هستند. به این اندازه ثابت، شعاع دایره می‌گوییم.

با توجه به این تعریف در قسمت زیر، کره را به عنوان یک شکل هندسی فضایی تعریف کنید.

حل تمرینات فعالیت صفحه 131 ریاضی نهمحل فعالیت های صفحه 131 ریاضی نهم

کره مجموعه …نقاطی… از فضا است که …فاصله آن نقاط از… مرکز …کره به یک اندازه… هستند. به این اندازه …شعاع کره… می‌گوییم.

۲- کارهای زیر را انجام دهید تا در انتهای فعالیت، راه محاسبه حجم کره را پیدا کنیم.

یک توپ پلاستیکی به شکل کره تهیه کنید.مانند شکل مقابل با قرار دادن دو سطح صاف موازی، قطر کره را اندازه بگیرید.
گام به گام فعالیت های صفحه 131 ریاضی نهم فصل 7گام به گام فعالیت های صفحه 131 ریاضی نهم فصل 8
مانند شکل مقابل به کمک طلق، یک استوانه درست کنید، به طوری که توپ کروی به طور کامل درون آن قرار گیرد و از اطراف، بالا و پایین بر آن مماس شود.
حل فعالیت صفحه 131 ریاضی نهم فصل حجم و مساحتحل فعالیت صفحه 131 ریاضی نهم فصل حجم و مساحت

در این حالت می‌گوییم کره در استوانه محاط شده و استوانه نیز بر کره محیط شده است. اگر شعاع کره R باشد، ارتفاع استوانه و شعاع قاعده آن را بر حسب R نشان دهید.

تدریس فعالیت صفحه 131 ریاضی نهم فصل هشتمتدریس فعالیت صفحه 131 ریاضی نهم فصل هشتم
توپ را از استوانه خارج کنید و با دقت آن را ببرید تا به دو نیم کرهٔ مساوی تبدیل شود. مانند شکل مقابل، یکی از نیم کره‌ها را داخل استوانه بگذارید و نیم کره دیگر را از آب پر و در استوانه خالی کنید. اگر این کار را با دقت انجام دهید و استوانه را خوب آب بندی کرده باشید که آبی از آن خارج نشود، با دو نیم کره، فضای باقیمانده پر از آب می‌شود.
پاسخ فعالیت صفحه 131 ریاضی نهمپاسخ فعالیت صفحه 131 ریاضی نهم

الف) حجم استوانه، چند برابر حجم نیم کره است؟ ۳ برابر

ب) حجم استوانه چند برابر حجم کره است؟ کسر سه دوم

ج) بنابراین حجم کره دو سوم برابر حجم استوانه است.

د) با توجه به دستور محاسبه حجم استوانه، که در بالا ذکر شد، دستور محاسبه حجم کره به شعاع R را به دست آورید.

راهنمای فعالیت صفحه 131 ریاضی نهم فصل هشتم حجم و مساحتراهنمای فعالیت صفحه 131 ریاضی نهم فصل هشتم حجم و مساحت

دانش آموز عزیز اگر سوالی درباره تمرین های حل شده داشتید کافیست آن را از بخش نظرات بپرسید تا کارشناسان ما و یا سایر دانش آموزان پاسخگوی شما باشند. همچنین این کار را برای سایر کتاب های‌تان نیز می توانید انجام دهید.

همچنین بخوانید: جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۱۲۹ ریاضی نهم

???? در این نوشته جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ ریاضی نهم متوسطه را بررسی کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید. همچنین این کار برای بقیه کتاب هایتان نیز می توانید انجام دهید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب