۴۷ ساله هستم، حدود ۲ سال است لکه سفید رنگی در گردن به وجود آمده است، برای درمان باید چه کار کنم؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب