جدول برنامه مدرسه تلویزیونی ایران امروز 13 بهمن. . . . . . . . . . . . .

به گزارش تیزلند، جزئیات برنامه مدرسه تلویزیونی امروز 4شنبه 13 بهمن از شبکه‌های صدا و سیما برای تمام دانش‌آموزان به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کار و دانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ نگار گری - پایه ۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ٩ کاشی هفت رنگ - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

۶ پایه ابتدایی:

ساعت ۱۳:۴۵ تا ١۴:۰۵ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١۴:۰۸ تا۱۴:۲۸ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۴:۳۲ تا ۱۴:۵۲ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۴:۵۵ تا ۱۵:۱۵ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۳۸ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰‌ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ریاضی پایه هفتم

ساعت۱۶:۳۰ تا۱۷:۰۰ ریاضی پایه هشتم

ساعت ١۷:۰۰ تا ١۷:۳۰ ریاضی پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰ ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰ ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵ فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:

ساعت ۸ علوم و معارف قرآنی ۱ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰ درس احکام ۱رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی پایه پنجم دبستان

ساعت ۱۱:۲۰ درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان

شبکه امید:

دروس مشترک رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی

ساعت ۱۰:۳۰

درس: عربی، زبان قرآن ۳

پایه: دوازدهم

رشته:مشترک رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۱:۰۰

درس: تفکر و سوادرسانه ای

پایه: دهم

رشته : مشترک ریاضی تجربی

دروس فنی حرفه ای

ساعت ۱۲:۰۰

درس: کارآفرینی

پایه: یازدهم

رشته: شایستگی های غیر فنی

ساعت ۱۲:۳۰

درس: دانش فنی پایه

پایه: دهم

رشته: طراحی و دوخت

حل تمرین

ساعت ۱۳:۰۰

درس: شیمی ۳ ریاضی و تجربی

پایه: دوازدهم

درس: فیزیک ۳ ریاضی و تجربی

پایه: دوازدهم

منبع: خبرگزاری پانا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب