جواب صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ ریاضی نهم ✳️ فعالیت و کاردرکلاسجواب صفحه 135 و 136 ریاضی نهم: در این نوشته گام به گام فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ ریاضی نهم متوسطه از فصل ۸ حجم و مساحت را برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده‌ایم، جهت مشاهده در ادامه با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

مطلب پیشنهادی: جواب تمرین صفحه ۱۳۴ ریاضی نهم

جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ ریاضی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۵ ریاضی نهم

۱- اگر چند ضلعی قاعده، یک چند ضلعی منتظم باشد و وجه‌های جانبی با هم، هم نهشت باشند، هرم را منتظم می‌گوییم. در این صورت اگر قاعده، مرکز تقارن داشته باشد، پای ارتفاع (نقطه برخورد ارتفاع و قاعده) روی مرکز تقارن می‌افتد.

حل فعالیت صفحه 135 ریاضی نهم فصل 8حل فعالیت صفحه 135 ریاضی نهم فصل 8

در هرم منتظم مقابل، نام راس: O ارتفاع: OH شکل قاعده: چهار ضلعی (مربع) شکل وجه‌های جانبی: مثلث متساوی الساقین تعداد وجه‌ها: ۴

۲- الف) با توجه به شکل‌ها و اطلاعات داده شده به نظر شما حجم کدام هرم بیشتر است؟ در شکل‌های (۱) و (۲) مثلث‌های قاعده هم نهشت اند.

گام به گام فعالیت صفحه 135 ریاضی نهم فصل حجم و مساحتگام به گام فعالیت صفحه 135 ریاضی نهم فصل حجم و مساحت

ب) به نظر شما حجم هرم به چه مقادیری وابسته است؟
به مساحت قاعده و ارتفاع هرم

ج) برای محاسبه مساحت مثلث از چه مقادیری استفاده می‌کردید؟ برای محاسبه حجم هرم چه حدسی می‌زنید؟
برای مساحت مثلث از قاعده و ارتفاع مثلث و برای حجم هرم از مساحت قاعده و ارتفاع استفاده می شود.

د) اگر دو هرم دارای قاعده‌های با مساحت مساوی و ارتفاع‌های مساوی باشند، درباره حجم‌های آنها چه می‌توانید بگویید؟
حجم آنها با هم برابرند.

جواب کاردرکلاس صفحه ۱۳۶ ریاضی نهم

در شکل مقابل، ABCD یک وجه یک مکعب مستطیل و M و N دو نقطه دلخواه روی وجه (A′B′C′D′) است.

پاسخ کاردرکلاس صفحه 136 ریاضی نهم فصل هشتمپاسخ کاردرکلاس صفحه 136 ریاضی نهم فصل هشتم

چرا هرم‌های MABCD و NABCD دارای حجم‌های یکسان است؟
زیرا این هرم‌ها، هم قاعده بوده و ارتفاعشان هم یکی است.

به این ترتیب چند هرم می‌توان ساخت که با هرم‌های بالا حجم یکسان داشته باشند؟
بیشمار هرم می‌توان ساخت.

دانش آموز عزیز اگر سوالی درباره تمرین های حل شده و یا هر قسمت از فصل هشتم «حجم و مساحت» دارید آن را از قسمت نظرات بپرسید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند.

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ‍۱۳۳ ریاضی نهم

???? در این نوشته جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ ریاضی نهم متوسطه را بررسی کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید. همچنین این کار برای بقیه کتاب هایتان نیز می توانید انجام دهید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب