جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۱۳۷ ریاضی نهمجواب صفحه 137 ریاضی نهم: در این نوشته پاسخ فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۱۳۷ ریاضی نهم از فصل ۸ حجم و مساحت را برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده‌ایم، جهت مشاهده در ادامه با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

مطلب پیشنهادی: جواب صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ ریاضی نهم

جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۱۳۷ ریاضی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ ریاضی نهم

در شکل زیر، منشوری با دو قاعده ΔABC و ΔDEF را می‌بینید. نقطه C را به نقطه‌های E و D و نقطه B را به نقطه D وصل می‌کنیم؛ به این ترتیب منشور را به سه هرم، مطابق شکل تجزیه می‌کنیم. آیا این سه هرم را در این منشور تشخیص می‌دهید؟ با پاسخ دادن به سوالات زیر، نشان دهید که این سه هرم، حجم‌های برابر دارد و از آنجا نتیجه بگیرید که حجم هر یک از آنها، یک سوم حجم منشور است.

حل فعالیت صفحه 137 ریاضی نهم متوسطه فصل هشتمحل فعالیت صفحه 137 ریاضی نهم متوسطه فصل هشتم

۱- چهارضلعی ABED، چه نوع چهار ضلعی است؟ چرا مثلث‌های ABD و BDE هم مساحت‌اند؟
مستطیل است می باشد، زیرا قطر هر مستطیل آن را به دو مثلث هم‌نهشت تقسیم می‌کند.

۲- چرا هرم‌های CBED و CBAD دارای حجم‌های برابرند؟
در هر دو هرم راس C مشترک می باشد، قاعده های آن ها مساحت یکی دارد و ارتفاع های آن نیز با هم برابر است پس حجم یکسانی دارند.

۳- چرا هرم‌های DEF و ABC هم مساحت‌اند؟
از آنجایی که وجه های رو به روی منشور می باشند پس هم نهشت اند و مساحت یکسانی دارند.

۴- چرا هرم‌های CDEF و DABC دارای حجم‌های برابرند؟
زیرا قاعده‌های آنها هم مساحت است و ارتفاع‌های آنها CF و AD برابرند.

۵- با توجه به پاسخ سوال‌های ۲ و ۴ چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟
هر سه هرم حجمی یکسان دارند پس حجم هر یک برابر یک سوم حجم منشور است.

جواب کاردرکلاس صفحه ۱۳۷ ریاضی نهم

در هرم  AC=۶cm ,OABC و BC=۱۰cm و زاویه ACB=۹۰ و OH ارتفاع هرم مساوی ۵cm است. با کامل کردن عبارت‌های زیر حجم هرم را به دست آورید.

پاسخ کاردرکلاس صفحه 137 ریاضی نهم فصل حجم و مساحتپاسخ کاردرکلاس صفحه 137 ریاضی نهم فصل حجم و مساحت

دانش آموز عزیز اگر سوالی درباره تمرین های حل شده و یا هر قسمت از فصل هشتم «حجم و مساحت» دارید آن را از قسمت نظرات بپرسید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند.

همچنین بخوانید: جواب تمرین صفحه ۱۳۴ ریاضی نهم

???? در این نوشته جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۱۳۷ ریاضی نهم متوسطه را بررسی کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید. همچنین این کار برای بقیه کتاب هایتان نیز می توانید انجام دهید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب