پوست بدن و به خصوص سرم چرب است و از نوجوانی سرم شوره دارد...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب