متافیزیک و تمام اطلاعات درباره آنمتافیزیک و تمام اطلاعات درباره آن

متافیزیک چیست

متافیزیک که به آن مابَعدالطبیعه یا متاگیتیک نیز میگویند را شاخه ای از علوم فلسفه می نامند که به مطالعه چیستی و چگونگی در جهان هستی، طبیعت، کیهان و کائنات می پردازد. در دل این علم سوالاتی بنیادین همچون بودن، نبودن، شدن، چرایی هستی و مواردی از این قبیل گنجانده شده است. علم متافیزیک را به نوعی آنتولوژی یا وجودشناسی می‌شناسند.متافیزیک برای استناد بر دو اصل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اصل اول: متافیزیـــک به بررسی اصول بنیادینی که می‌توانند پایه‌ای برای توجیه چرایی طبیعت باشد، می‌پردازد.

اصل دوم: متــافیزیک، معنایی است که ایمانوئل کانت برای آن قائل است که عبارت است از اکتشاف آن چیزی که شرایط ضروری برای برخورداری ما از هر گونه تجربه در حالت کلی را فراهم می‌آورد.

تاریخچه ی متافیزیک

واژه ی متافیزیک برای اولین بار توسط شاگردان ارسطو و نامی برای نامگذاری نوشته های پس از فیزیک آنها استفاده شد. بعد از گذشت چند دوره از این کلمه برای معرفی معانی که بالاتر از آنها صحبت کردیم استفاده شد. با گذشت زمان افرادی که آشنایی زیادی با واژگان حوزه علوم و فلسفه نداشتند از واژه ی متافیزیک برای کلمات مابعدالطبیعه یا ماوراءالطبیعه استفاده کردند. از آنجایی که این افراد دانش کافی در این زمینه نداشتند در توجیه پدیده‌هایی عجیب و فراطبیعی، از کلمه ی متافیزیک استفاده کردند. همین امر هم باعث شد تا امروزه روز هر پدیده ای را که فیزیک نتواند آن را توصیف کند، Metaphysics مینامند. متاسفانه همین قبیل اشتباهات است که باعث شده تا حتی دانشگاهیان نیز در این خصوص به درک درستی نرسیده‌ باشند تا جایی که در ترجمه ی کتاب «هر آن‌چه ضروری است در خصوص مسائل فراطبیعی یا پارانرمال بدانید» از کتب معروف سیلویا براون عنوان کتاب به اشتباه پدیده‌های متافیزیکی ترجمه شده است. همین اشتباه باعث شده است تا مخاطبان فارسی زبان، تفاوت اصلی متافیزیک و پارانرمال را متوجه نشده و آنها را یکی بدانند.

در این کتاب در خصوص اشیای ناشناخته فضایی (UFO)، خون آشام، ارواح، طلسم و … صحبت شده است، اما مترجم در مقدمه نوشته است این کتاب اثر یکی از بزرگترین نویسندگان متافیزیک جهان است. همین سوء تعبیرها است که باعث شده افرادی متافیزیک را با خرافه گری، فالگیری و رمالی اشتباه بگیرند و آن را غیرواقعی و گذب بنامند.

متافیزیک در لغت

متافیزیک یک لغت یونانی است که از ترکیب دو کلمه متا (بعد) و فیزیک (طبعیت)، تشکیل شده است و در بسیاری از کتاب‌ها به مابعد‌الطبیعه ترجمه می‌شود. این کلمه دارای رگه‌هایی از فلسفه بوده و ارسطو در خصوص آن می‌گوید به دنبال اولین اصل‌ها و علت‌ها بودن هدف اصلی علم متافیزیک است.

متافیزیک به زبان ساده

احتمالا اکنون که به این خط از مقاله رسیده اید، پیش خودتان به این نتیجه رسیده باشید که متافیزیک عجب مبحث سنگین و غیر قابل درکی است. اما به راستی اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم متافیزیک چیست باید بگوییم که متافیزیک شامل هرآنچیزی است که شما قادر به دیدن آن نیستید نظیر، ارتعاش، ال ان پی، قانون جذب ، فرکانس و …

مسائل کهن مابعدالطبیعه

مسائل کهن مابعدالطبیعه به سه دسته تقسیم میشوند:

دسته ای اول: مسائلی که در باب چیستی خدا و جهان هستی، هستند.

دسته ی دوم: مسائلی نظیر جبر و اختیار که در باب چیستی انسان هستند.

دسته ی سوم: مسائلی نظیر ذهن، تصویر سازی ذهنی ، ثبات و … که در باب چیستی جهان هستند.

اعتبار مابعدالطبیعه

اعتبار مابعدالطبیعه یکی از اصلی ترین موضوعات در متافیزیک است که بعضا مورد غفلت قرار میگیرد و به این معنا است که بود و نبود مباحث مطرح شده در متافیزیک توسط فیلسوفان مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد. پس با این تعریف فیلسوفان به دو دسته مابعدالطبیعی مثبت (حامیان متافیزیک) و مابعدالطبیعی انتقادی (منتقدین متافیزیک)تقسیم کرد.

ارتباط بین فیزیک و متافیزیک

در حالت کلی بین علم فیزیک و علم متافیزیک رابطه جزء و کل برقرار است. یعنی موضوع علم فیزیک را میتوان بخشی از رشته ی متافیزیک دانست؛ چرا که موضوع علم فیزیک مادیات و موضوع متافیزیک مطلق هستی است، که مادیات هم بخشی از مطلق هستی به حساب می آید.

اجازه دهید ارتباط بین فیزیک و متافیزیک را با ذکر یک مثال برایتان توضیح دهیم. کامپیوتر را در نظر بگیرید یک بخش سخت افزاری و یک بخش نرم افزاری دارد. بخش سخت افزاری آن همان قسمت های فیزیکی کامپیوتر است که به راحتی میتوانید آنها را ببینید و حتی لمس کنید. اما بخش نرم افزاری همان بخشی است که برای ما قابل رویت نیست و تنها آثار آن نمایان میشود. بخش سخت افزاری را بعد فیزیکی و بخش نرم افزاری را بعد متافیزیکی مینامیم. همانطور که کاملا برایتان قابل درک است بخش متافیزیکی در قالب یک بخش فیزیکی در عالم هستی قابل درک است. انسان نیز از دو بعد جسم(فیزیک) و روح(متافیزیک) تشکیل شده است و بخش متافیزیکی قابل رویت نیست و تنها آثار آن تا زمانی که در یک جسم یعنی یک کالبد فیزیکی وجود دارد قابل احساس است.

ارتباط بین علم متافیزیک و قانون جذب

قوانین متافیزیک دقیقا همان بخشی از زندگیتان هستند که اگر به خوبی به آنها قالب شوید، میتوانید از قانون جذب با سرعتی بالاتر از سرعت نور استفاده کنید که من به آن قدرت جذب متافیزیکی خواسته ها میگویم. اما چطور؟اجازه دهید این موضوع را با مطرح کردن یک سوال برای شما جا بی اندازم. تا کنون برای استفاده از قانون جذب چه کارهایی کرده اید؟ شاید جوابتان، تصویر سازی ذهنی ، شکرگزاری و پاکسازی افکار منفی باشد. اما حقیقت کاری فراتر از همه ی اینها وجود دارد که باید انجام دهید واین مهم زمانی برایتان میسر میشود که بر قوانین متافیزیک چیره شوید. چشمان خود را بسته و به زمان کودکی در منزل پدریتان بازگردید. این یادآوری تاچه میزان میتواند برایتان عمیق باشد؟ آیا میتواند انقدر عمیق باشد که تمام جزئیات حتی حس کردن بوی غذایی که مادرتان در آن زمان میپخت را شامل شود؟ پاسخ دقیقا همین است. ارتباط بین متافیزیک و قانون جذب زمانی معنا پیدا میکند که شما به حدی در متافیزیک تبحر پیدا کنید که بتوانید در لحظه چنان تصویر سازی ذهنی ای داشته باشید که واقعیت محض زندگی شما شود هر آنچه را که میخواهید در همین لحظه دریافت خواهید کرد.

دانشمندان صاحب نظر در علم متافیزیک

در ادامه به بیان نظر برخی از فلاسفه ی حامی علم متافیزیک میپردازیم:

ریچارد تیلور در کتاب «مابعد‌الطبیعه» : متافیزیک اندیشیدن درباره‌ی اساسی‌ترین مسائل وجود بدون تحکّم است. ارسطو: ارسطو را میتوان از بنیان گذاران این علم نامید. وی معتقد بود که، متافیزی به بررسی اصل ها و علت های اولیه ی چرایی فرد میپردازد. ماکس پلانک در توصیف این علم می گوید، قطعه خاکی را در نظر بگیرید، و ابعاد و حدود هندسی آن و ساختار شیمیایی و فیزیکی آن را بررسی کنید، خب تا اینجای کار بر هیچ کس پوشیده نیست که یک بررسی کاملا علمی انجام داده اید. اکنون این قطعه خاک را جزئی از یک کل بزرگتر که یک بیابان با تپه ها و دامنه هاست درنظر بگیرید. دیگر درآوردن ابعاد هندسی آن برایتان مقدور نیست. اکنون تصویری دیگر از آن خواهید داشت. این دومی است که تا حدودی به بینش متافیزیکی شبیه است. دکتر لاکلان هایندز : متافیزیک تمام آنچه که ماورای طبیعت قابل دید است، هست. ویلیام جیمز: متافیزیک جهد بلیغ و سعی وافر در طریق تفکّر واضح است. ابن‌سینا: متافیزیک مجموعه‌ای از حکمت ماقبل‌الطبیعه و مابعدالطبیعه است، که ابعاد غیر فیزیکی و ماورائی انسان را نیز شامل می‌شود، که با حواسّ معمولی قابل احساس نیست، ولی با حواسّ برتر می‌توان آن را ادراک کرد. ارسطو: متافیزیک به اندیشه در مورد «اکثر مسائل اساسی وجود» می‌پردازد. برتراندراسل: متافیزیک کوشش برای شناختن کل عالم از راه تفکر است. کارل پوپر: «ما نمی‏دانیم، تنها می‏توانیم حدس بزنیم و حدسهای با ایمان غیرعلمی و متافیزیکی(هر چند از لحاظ زیست شناختی قابل توجیه)به قوانین و نظمهایی رهبری می‏شود که می‏توانیم از روی آنها پرده برداریم و آنها را کشف کنیم.»

منتقدین متافیزیک

از اصلی ترین مخالفین متافیزیک میتوان، جرج اسمیت، دیوید هیوم، فرانسیس کریک، برتراند راسل، جان استوارت میل، جرج ادوارد مور، پل دیراک، استیون هاوکینگ، جولیان هاکسلی، زیگموند فروید، فریدریش نیچه، کارل مارکس، فردریش انگلس، لودویگ فویرباخ ،ایمانوئل کانت ،آلبرت اینشتین ،آرتور شوپنهاوئر، مارتین هایدگر، ارنست مایر، ژان ژاک روسو، ژان پل سارتر، امیل دورکیم، آگوست کنت، میشل فوکو، پیر سیمون لاپلاسو … را نام برد

دانشگاه متافیزیک

متافیزیک یک علم جهانی است که در دانشکده های مختلف نظیر «دانشکده‌ی متافیزیک کی‌آرا» در استرالیا، تحت عنوان علمی برای «رفتن به ورای مادّه، دانشکده‌ی مطالعات متافیزیک تحت عنوان علم «بودن»، «دانشکده‌ی خداشناسی متافیزیکی» درآمریکا، تحت عنوان بررسی «علل اولیه‌ی هستی و دانش»، «دانشگاه بین‌المللی متافیزیـک»، «دانشـگاه اطلاعات متافیزیک»، «دانشگاه مطالعات ماورایی» و «دانشگاه ایالتی متافیزیک» تدریس میشود.

توانایی های متافیزیک در وجود شما

اگر تا اینجا همراه ما بودید، به احتمال زیاد این سوال برایتان پیش خواهد آمد که آیا فقط انسان های خاصی توانایی متافیزیک دارند و یا تمام انسان های ویژگی های متافیزیکی ای درون خود دارند؟در پاسخ باید بگویم که تمام انسان ها به صورت بالقوه بخش از این ویژگی ها را دارند که با تمرین و تکرار میتوانند آنها را تقویت کنند. این ویژگی ها که آنها را ویژگی های ماورالطبیعه نیز مینامیم در وجود تمام انسانها وجود دارد اما با توجه به شرایط و درک فرد از این قوانین در وجود برخی پررنگ تر و در وجود برخی کمرنگ تر است که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم.

۱- دیدن رویای صادقه

یکی از نشانه های مستعد ب ودن شما در فراگیری متافیزیک، رویای صادقه است. شاید شما احساس میکنید بیش از دیگران رویای صادقه میبینید و یا در حالت بیداری چیزی شبیه ارواح را میبینید. پرخوابی و کم خوابی نیز از دیگر نشانه های مستعد بودن شما به قوانین متافیزیک است.

۲- شنیدن صداهای غیر طبیعی

اگر هنگامی که تنها هستید، صداهای عجیب و غریبی میشنوید که خبر از وجود برخی از ارواح در اطراف شما را میدهد یک نشانه است که بدن شما به صورت ذاتی مستعد فراگیری قوانین متافیزیک است که با بررسی و تحقیقی بیشتر میتوانید به صحت و سقم آن پی ببرید.

۳- تماس های متافیزیکی با حیوانات

به یاد داشته باشید که، اتصالات متافیزیکی نیازی به درگیری کلمات با ذهن ندارند. حتی نیازی به گفتن جملات خاص یا حضور جسم خاصی نیست. افراد مسلط به امور ماورالطبیعه توان برقراری ارتباط با حیوانات را دارند. این ارتباط گاهی با یک نگاه یا نوازش سر یک حیوان به راحتی مشکل میگیرد.

۴- سایه های ناپیدا

سایه های سیاهی که معمولا از گوشه ی چشم دیده میشوند و تغریبا تمام افراد تجربه ی آن را دارند، از دیگر نشانه های اتصال متافیزیکی شما است.

۵- برقراری ارتباط با ارواح

این نشانه گاهی با از دست دادن عزیزی شکل میگیرد. شما فردی که برایتان عزیز بوده را از دست میدهید اما در اکثر مواقع حساس او در زندگی شما دخیل است. یک یادآوری را به شما اطلاع می‌دهد یا کاری برایتان انجام می‌دهد. این نشانه‌ها می‌تواند شواهدی مبنی بر نزدیکی روح عزیز از دست رفته با شما باشد.

آموزش متافیزیک

در آموزش متافیزیکاصلی که همیشه باید درنظر داشته باشید این است که بی حقیقت و خرافه یک مرز بسیار باریک وجود دارد. برای همین باید بسیار مراقب باشید که در مسیر آموزش متافیزیک از اعتقاد به طلسم، جادو، فال تاروت و …. سر درنیاورید. آموزش متافیزیک هم مانند سایر علوم نیازمند مطالعه است. در ادامه به شش کتاب پرچمدار در این حوزه میپردازیم:

کتاب Urantia کتاب اثر انگشت خدایان گفت و گو با خدا کتاب مولکول روح کتاب سفرهایی به خارج از بدن کتاب صفحه‌های زمردی

اصطلاحات متافیزیک

اعتبار متافیزیک: این واژه بدین معناست که فلاسفه در مورد صحت و عدم صحت مباحث مطرح شده در این شاخه بحث و گفتوگو میکنند و هنوز هیچ یک موفق به اثبات صددرصد گفته های خود نشده اند.

مابعدالطبیعهٔ مثبت: فلاسفه ای را گویند که متافیزیک را قبول دارند.

مابعدالطبیعهٔ انتقادی: فلاسفه ای را گویند که انتقاداتی را به متافیزیک وارد کرده و آن را رد میکنند.

پارانرمال: آن دسته از مسائل غیر طبیعی است که همچنان برایشان توجیه علمی پیدا نشده است.

علت و معلول: این قاعده به این معنا است که هرگاه وجود علت به اثبات رسید معلولی رخ داده است که برای موجود شدن نیازمند یک دلیل و علت بوده است.

متاگیتیک: نام دیگر متافیزیک است.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب