سوالات متن فصل دوازدهم علوم نهم با جوابسوالات متن فصل دوازدهم علوم نهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۱۲ دوازدهم دنیای گیاهان کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: پاسخ فعالیت های فصل ۱۲ دوازدهم علوم نهم

سوالات متن فصل دوازدهم علوم نهم با جوابسوالات متن فصل دوازدهم علوم نهم با جواب

نمونه سوال های متن فصل 12 دوازدهم علوم پایه نهم با جواب

ادامه سوالات متن فصل دوازدهم علوم نهم :

۱) چند نوع آوند وجود دارد؟

پاسخ: دو نوع آوند های چوبی و آبکشی

۲) بیشترین ماده تشکیل دهنده شیره پرورده در گیاهان کدام است؟

الف) پروتئین ب) کربوهیدرات ج) چربی د) هر سه مورد

پاسخ: ب) کربوهیدرات

۳) آوند چوبی را تعریف کنید؟

پاسخ: آوند چوبی نوعی بافت هادی است که آب و مواد معدنی را از ریشه به اندامهای دیگر مانند برگ می‌برد.

۴) سرخس ها آوند چوبی و آبکشی را دارند.

پاسخ: این جمله درست است.

۵) چند تفاوت آوند چوبی را با آبکشی بنویسید؟

پاسخ: ۱) ماده موجود در آوند چوبی شیره خام و ماده موجود در آوند آبکشی شیره پرورده است
۲) مسیر حرکت ماده در آوند چوبی به سمت برگ است در حالیکه آوند آبکش از برگ خارج می شود

۶) هاگ را تعریف کنید؟

پاسخ: هاگ ها سلول هایی هستند که پوسته از آنها محافظت می کند و نقش تولید مثل گیاه را بر عهده دارد.

۷) دو ویژگی تارهای کشنده را بنویسید؟

پاسخ: سلول بسیار طویل
دیواره نازک

۸) رابطه میزان کربن دی اکسید هوا و فتوسنتز گیاهان را در قالب یک نمودار کشیده و توضیح مختصری دهید؟

پاسخ: با افزایش کربن دی اکسید میزان و شدت فتوسنتز افزایش می‌یابد ولی این روند تا یک حدود مشخصی ادامه دارد ولی بعد از آن شدت فتوسنتز با افزایش کربن دی اکسید تقریباً ثابت می ماند.

۹) شیره خام را تعریف کنید؟

پاسخ: آب و املاح معدنی که توسط ریشه جذب میشود و به سمت برگ می رود شیره خام نام دارد.

۱۰) گیاهان تک لپه و دولپه ای را باهم مقایسه کنید؟

پاسخ: از نظر نوع دانه با هم تفاوت دارند، در ریشه گیاهان تک لپه ای آوندهای چوب و آبکش روی یک حلقه قرار دارند اما در ریشه دو لپه ای ها این آوندها به شکل ستاره ای در مرکز ریشه قرار دارند. در ساقه تک لپه ای ها آوندهای چوبی و آبکش در چند حلقه در حالی که در تک لپه ای ها این آوندها در یک حلقه قرار دارند. در برگ تک لپه ای ها رگبرگ ها موازی اما در دو لپه ای ها رگبرگ ها منشعب اند.

۱۱) با چه آزمایشی میتوان ثابت کرد که برگ گیاهان آب تولید می کند؟

پاسخ: کاغذ آغشته به کبالت کلرید را پشت و روی برگ بچسبانیم اگر صورتی شد یعنی آب تولید شده است.

۱۲) برآمدگی پشت برگ سرخ چیست و چه وظیفه ای در گیاه ایفا می‌کند؟

پاسخ: هاگدان ، برای گیاه سرخس هاگ تولید می‌کند که سرخس ها با هاگ تولید مثل می کنند.

۱۳) پوستک برگ را تعریف کنید؟

پاسخ: بر روی پوست خارجی برگ لایه ای موم مانند وجود دارد که پوستک نامیده می‌شود.

۱۴) میان برگ چیست؟

پاسخ: چند لایه سلول سبز رنگ و کلروپلاست دار بین روپوست بالایی و پایینی برگ ، میانبرگ نامیده می‌شود و کار آن انجام فتوسنتز است

۱۵) گیاهان آوند دار را نام ببرید؟

پاسخ: ۱) سرخس
۲) بازدانه ها
۳) نهان دارنه ها با گیاهان گلدار

۱۶) شیره پرورده را تعریف کنید؟

پاسخ: غذای ساخته شده توسط برگ که با آوند آبکش انتقال می یابد شیره پرورده نامیده می شود که بیشترین ماده تشکیل دهنده شیره پرورده در گیاهان کربوهیدرات است.

۱۷) دو گیاه بازدانه مثال بزنید و ویژگی های آنها را بنویسید؟

پاسخ: ۱) کاج ۲) سرو

۱۸) تعرق گیاهان را تعریف کنید؟

پاسخ: دفع آب به صورت بخار آب از سطح برگ گیاه تعرق نام دارد.

۱۹) مخلوط را تعریف کنید؟

پاسخ: اندام تولید مثلی که در گیاهان بازدانه می باشد.

۲۰) آب و مواد معدنی بعد از ورود ورود به تار کشنده به کدام قسمت گیاه وارد می شود؟

پاسخ: در عرض ریشه حرکت میکند و وارد آوند های چوبی می شوند.

۲۱) تک لپه ای ها را تعریف کنید؟

پاسخ: گیاهان نهاندانه که دانه یک قسمتی دارند

۲۲) تار کشنده چیست؟

پاسخ: تار کشنده در واقع یک سلول بسیار بلند است که دیواره نازک ای دارد که آب و املاح معدنی را جذب می کند.

۲۳) چرا خزه ها کوتاه قد هستند و نمی توانند ارتفاع زیادی داشته باشند؟

پاسخ: زیرا آوند ندارند و نمی توانند مواد را تا ارتفاع بالایی انتقال دهند.

۲۴) آوند آبکش را تعریف کنید؟

پاسخ: آوند آبکشی در بافت آبکشی قرار دارد دیواره‌های ارضی آن سوراخ دار است و غذای ساخته شده در برگ را به سراسر گیاه می برد.

۲۵) فتوسنتز را تعریف؟

پاسخ: به غذاسازی گیاهان توسط نور خورشید فتوسنتز می‌گویند.

۲۶) کربوهیدرات ها در کدام قسمت گیاه ساخته می شود؟

پاسخ: اندام سبز گیاه

۲۷) آب و هوای رشد گیاه سرخس چگونه است؟

پاسخ: گرم و مرطوب

۲۸) آوند هایی که در برگ وجود دارند رگبرگ نامیده می شوند.

۲۹) بیشتر قطر ساقه و ریشه درختان از بافت چوبی ساخته شده است.

۳۰) دیواره آوند چوبی بخشی از جنس چوب دارد.

۳۱) سلول های روی پوست برگ توانایی فتوسنتز ندارند.

۳۲) مواد غذایی که در برگ ساخته می‌شود توسط آب وارد آوند آبکشی می‌شود و از آنجا به همه قسمت های گیاه می رود.

۳۳) سرخس ها آوند چوبی و آبکشی دارند.

۳۴) سرخس ساده ترین گیاه اوند دار است.

۳۵) پشت برگ سرخس برآمدگی های وجود دارد که از اجتماع هاگدان به وجود آمده اند و به رنگ‌های نارنجی و قهوه‌ای مشاهده می‌شوند.

۳۶) بازدانگان به جای گل اندامی به نام مخروط دارند که دانه تولید می‌کند.

۳۷) گیاه کاج میوه تولید نمی‌کند بلکه دانه ها در مخروط ایجاد می شود.

۳۸) خزه ساده ترین گیاه است که ریشه ، ساقه و برگ واقعی ندارد.

۳۹) هاگدان در خزه ها در راس خزه ها و در سرخس ها در پشت برگ قرار دارد.

۴۰) ماده‌ای که از گیاه باقلا بدست می‌آید می‌تواند برای تعیین گروه خونی افراد استفاده شود.

۴۱) مهمترین نقش گیاهان در زندگی موجودات تولید اکسیژن و غذا می باشد.

۴۲) افزایش کربن دی اکسید هوا تا حدود مشخصی باعث افزایش میزان فتوسنتز گیاه می شود.

۴۳) گیاهی پیشرفته‌تر است که گل دارد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل یازدهم علوم نهم

سوالات متن درس و فصل ۱۲ دوازدهم کتاب علوم نهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب