درد مفاصل زیاد دارم؛ کمرم به‌حالت خطی درد می‌کند، دست‌هایم چسبندگی دارد...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب