سر شانه‌ها و بین دو کتف احساس درد مبهم یا به نظر کوفتگی دارم...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب