چند روز است میان۲ شانه‌هایم درد شدید و سوزش دارم،  نشانه چیست ؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب