عضلات پشت پای چپم زود به زود کش میرود و هنگام تمرین احساس سوزش و کشیدگی پشت رانم دارم...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب