جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی هشتمجواب صفحه ۵۶ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری از فصل ۴ جبر و معادله را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی هشتم

گام به گام صفحه ۵۶ ریاضی هشتمگام به گام صفحه ۵۶ ریاضی هشتم

جواب صفحه ۵۶ ریاضی هشتم

در پاسخ به فعالیت صفحه 56 ریاضی هشتم داریم :

۱ـ ماشین عدد ساز عدد ورودی را در عدد داخل ماشین ضرب میکند. ماشین عدد ساز عدد ورودی را با عدد داخل ماشین جمع میکند. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید یا عدد داخل ماشین را بنویسید.

جواب سوال ۱ فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی هشتم

٢ـ خروجی یک ماشین را به ورودی یک ماشین می بندیم و یک ماشین ترکیبی می سازیم. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید.

جواب سوال ۲ فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی هشتم

به این ترتیب، میتوانیم عملکرد هر ماشین ترکیبی را به شکل خلاصه، مانند مثال زیر، بنویسیم.

???? اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هشتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هشتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید. این یکی از بهترین روش های ثابت شده حل مسئله ریاضی است.

همچنین بخوانید : جواب کاردرکلاس صفحه ۵۴ ریاضی هشتم

☑️ در این بخش جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی هشتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ بدهند. ????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب