معنی گنج حکمت حقه راز فارسی دهم صفحه ۵۰معنی متن و مفهوم گنج حکمت حقه راز صفحه ۵۰ فارسی دهم ؛ در این نوشته به معنی کلمات و معنی متن درس گنج حکمت حکایت حقه راز صفحه 50 کتاب ادبیات فارسی دهم انسانی ، تجربی و ریاضی و فنی هنرستان پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: معنی شعر مهر و وفا درس ششم فارسی دهم

معنی متن و مفهوم گنج حکمت حقه راز صفحه ۵۰ فارسی دهم

معنی و مفهوم متن گنج حکمت حقه راز صفحه ۵۰ فارسی دهم

روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت: «ای شیخ آمده‌ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی.»

معنی: روزی شخصی نزد پیر فرزانه‌ای رفت و به او گفت: «ای پیر بزرگ به خدمت شما آمده ام تا مرا با گوشه‌ای از اسرار و رازهای خداوند آشنا کنی.»

شیخ گفت: «باز گرد تا فردا.» آن مرد بازگشت.

معنی: شیخ به او گفت برو و فردا به پیش من بازگرد و آن مرد رفت.

شیخ بفرمود تا آن روز، موشی بگرفتند و در حُقّه کردند و سر حقّه محکم کردند.

معنی: شیخ دستور داد تا در آن روز، موشی را بگیرند و در جعبه‌ای قرار دهند و در جعبه را محکم کردند.

دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت: «ای شیخ، آنچِ وعده کرده‌ای، بگوی.»

معنی: روز دیگر، آن مرد بار دیگر آمد و گفت:« ای شیخ، وعده‌ای که به من داده بودی را بگو.» (اسرار حق را بگو.)

شیخ بفرمود تا آن حقّه را به وی دادند و گفت: «زینهار، تا سر این حقّه باز نکنی.»

معنی: شیخ دستور داد تا آن جعبه را به او بدهند و گفت: «مراقب باش که در این جعبه باز نشود.»

مرد حقّه را برگرفت و به خانه رفت و سودای آنش بگرفت که آیا در این حقّه، چه سرّ است؟

معنی: مرد جعبه را گرفت و به خانه رفت و به این فکر افتاد (هوس کرد) که در این جعبه چه رازی نهفته است؟

هر چند صبر کرد، نتوانست. سر حقّه باز کرد و موش بیرون جست و برفت.

معنی: هر چقد صبر کرد نتوانست تحمل کند. پس در جعبه را باز کرد و موش بیرون پرید و فرار کرد.

مرد پیش شیخ آمد و گفت: «ای شیخ، من از تو سرّ خدای تعالی طلب کردم، تو موشی به من دادی؟!»

معنی: مرد نزد شیخ آمد و گفت: «ای شیخ، من از تو از اسرار خداوند بلند مرتبه را درخواست کردم و تو موش به من دادی؟!»

شیخ گفت «ای درویش، ما موشی در حقّه به تو دادیم، تو پنهان نتوانستی داشت؛ سرّ خدای را با تو بگوییم، چگونه نگاه خواهی داشت؟!»

معنی: شیخ گفت: «ای مرد صوفی، ما موشی در درون جعبه‌ای به تو دادیم و تو نتوانستی آن را پنهان نگاه داری؛ راز خدا را اگر با تو بگوییم، چگونه نگاه خواهی داشت؟!»

معنی کلمات و لغات مهم درس گنج حکمت حقه راز ادبیات فارسی دهم

یکی: یک نفر
شیخ: پیر، منظور شیخ ابوسعید ابوالخیر
اسرار: جمع سّر، رازها (شبه هم آوا؛ اصرار: پافشاری)
با من نمایی: به من نشان دهی (بن ماضی: نمود، بن مضارع: نما)
حقّه: محفظۀ کوچکی که دری جداگانه دارد و برای نگهداری اشیای گران بها به کار می‌رود، جعبه، صندوق

محکم کردند: بستند
دیگر روز: روز دیگر
بازآمد: بازگشت
زینهار: آگاه باش، مراقب باش
سودا: اندیشه، هوس، عشق؛ سودای کاری گرفتن کسی را: هوس کاری به سر کسی زدن

هر چند صبر کرد نتوانست: حذف به قرینه
سر: در
جست: جهید (بن ماضی: جست، بن مضارع: جه)
درویش: صوفی، خانقاه رو
چگونه نگاه خواهی داشت: پرسش انکاری
درویش: صوفی و زاهد

همچنین بخوانید: جواب سوالات قلمرو زبانی ، ادبی و فکری درس ششم فارسی دهم

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته های نظری ریاضی ، تجربی و انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به معنی کلمات و جواب سوالات تمرین درس های کتاب ادبیات فارسی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی کلمات و مفهوم درس گنج حکمت حقه راز صفحه ۵۰ ادبیات فارسی دهم تجربی ، انسانی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. ????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب