جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششمحل کاردرکلاس و تمرین های صفحه ۵۵ ریاضی ششم ابتدایی از فصل سوم اعداد اعشاری را با توضیحات کامل در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز جویای علم آماده کرده ایم.

جواب کاردرکلاس صفحه ۵۵ ریاضی ششم ابتدایی

۱- تقسیم ها را انجام دهید.

گام به گام کار در کلاس صفحه 55 ریاضی ششم ابتداییگام به گام کار در کلاس صفحه 55 ریاضی ششم ابتدایی

۲- برای اینکه کسرهای ۷/۹ ، ۱/۳ و ۷/۳ را به عدد اعشاری تبدیل کنیم، صورت را بر مخرج تقسیم می کنیم. می خواهیم تقسیم های زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهیم. به همین دلیل ابتدا تعداد رقم های اعشاری عدد را با قرار دادن صفر در سمت راست عدد، به دو رقم می رسانیم، سپس تقسیم را به طور معمول انجام می دهیم.

حل سوال های کار در کلاس صفحه 55 ریاضی ششم فصل اعداد اعشاریحل سوال های کار در کلاس صفحه 55 ریاضی ششم فصل اعداد اعشاری

مطلب پیشنهادی: جواب صفحه ۵۳ و ۵۴ ریاضی ششم ⏏️ کاردرکلاس و فعالیت

✅ دانش آموز عزیز حتما قبل از استفاده از این پاسخ ها یکبار خودتان به سوالات پاسخ دهید، با این کار هم مفهوم درس را به خوبی متوجه می شوید و هم در امتحانات دچار مشکل نمی شوید.

حل تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششم ابتدایی

۱- تقسیم های زیر را انجام دهید.

حل تمرین های صفحه 55 ریاضی ششم ابتداییحل تمرین های صفحه 55 ریاضی ششم ابتدایی

۲- تقسیم های زیر را تا ۲ رقم اعشار انجام دهید.

پاسخنامه تمرین های صفحه 55 ریاضی ششم ابتداییپاسخنامه تمرین های صفحه 55 ریاضی ششم ابتدایی

۳- ضخامت ۲۰۰ برگ کاغذ ۱۲ میلی متر است. ضخامت یک برگ چند میلی متر است؟ (پاسخ را تا ۲ رقم اعشار به دست آورید).

۰/۰۶ = ۲۰۰ ÷ ۱۲

۴- وقتی یک چرخ روی زمین یک دور می زند، به اندازه‌ی محیط خود جلو می رود.
یک چرخ ۶۰ دور چرخیده و ۱۱۳/۰۴ متر روی زمین به جلو رفته است. محیط چرخ را تا ۲ رقم اعشار حساب کنید.

متر ۱/۸۸ = ۶۰ ÷ ۱۱۳/۰۴

۵- نمره های یک دانش آموز پایه‌ی هفتم به صورت زیر است. میانگین نمرات او را حساب کنید.

۸۷/۲۵ = ۱۵/۷۵ + ۱۶/۲۵ + ۱۷/۲۵ + ۱۸/۵ + ۱۹/۵
۱۷/۴۵ = ۵ ÷ ۸۷/۲۵

همچنین بخوانید: جواب فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی ششم

???? اگر سوالی درباره جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششم دارید آن را از قسمت نظرات بپرسید. همچنین برای دیدن گام به گام سایر تمرین های کتاب شماره صفحه آن را به همراه کلمه ماگرتا در گوگل سرچ کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب