توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جواب تمرین صفحه ۵۹ ریاضی هشتم


جواب صفحه ۵۹ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب تمرین صفحه 59 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری از فصل ۴ جبر و معادله را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۵۸ ریاضی هشتم

گام به گام صفحه ۵۹ ریاضی هشتمگام به گام صفحه ۵۹ ریاضی هشتم

جواب صفحه ۵۹ ریاضی هشتم

در پاسخ به تمرین صفحه 59 ریاضی هشتم داریم :

1- مساحت کل مکعب مستطیل روبه رو را به صورت جبری بنویسید. اگر a=۲ و b=۶ و c=۳ باشند، مساحت کل چقدر می‌شود؟

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی هشتم

2- مساحت قاعده منشوری ۲۰ و ارتفاع آن ۴ است. حجم این منشور را با نوشتن رابطه جبری حجم منشورها به دست آورید.

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی هشتم

ارتفاع × مساحت مستطیل = V
V=s×h
V=۲۰×۴=۸۰

3- قاعده‌های ذوزنقه‌ای ۴ و ۷ سانتی متر و ارتفاع آن ۲ سانتی متر است. مساحت این ذوزنقه را پس از نوشتن رابطه جبری مساحت ذوزنقه حساب کنید.

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی هشتم

4- x=۲ و x=−۲ پاسخ معادله x۲=۴ هستند؟ چرا؟ بله

به جای x عدد 2 را قرار می‌دهیم.
۴ = ۲ × ۲ = ۲(۲)

به جای x عدد 2- را قرار می‌دهیم.
۴ = ۲- × ۲- = ۲(۲-)

5- طول یک لوله x متر است. طول لولهٔ دیگر، y برابِر لولهٔ اول است. طول لولهٔ دوم را به صورت جبری بنویسید.

y×x=xy طول لوله‌ی دوم

6- یک زمین والیبالِ مستطیل شکل، دارای x متر عرض و 2x طول است. مساحت این زمین را به صورت جبری نشان دهید. اگر عرض این زمین ۹ متر باشد، مساحت آن چند متر مربع است؟

S=۲x×x=۲x۲
۱۶۲ = ۹۲ × ۲

7- در درس علوم یاد می‌گیرید که انرژی پتانسیل ذخیره شده در هر جسم از رابطهٔ U=mg.h به دست می‌آید که در آن، U انرژی پتانسیل، m جرم جسم، g شتاب زمین و h ارتفاع ارتفاع جسم است. درصورتی که جسمی به جرم ٢۵ کیلوگرم تا ارتفاع ۴ متر بالا برود، مقدار انرژی پتانسیل آن را پیدا کنید. (شتاب زمین را ١٠ فرض کنید.)

۱۰۰۰ = ۴ × ۱۰ × ۲۵ = U

8- با توجه به رابطهٔ x و y، مقدار y را برای x‌های مختلف پیدا کنید.

جواب سوال ۸ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی هشتم

???? اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هشتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هشتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید. این یکی از بهترین روش های ثابت شده حل مسئله ریاضی است.

همچنین بخوانید : جواب کاردرکلاس صفحه ۵۷ ریاضی هشتم

☑️ در این بخش جواب تمرین صفحه ۵۹ ریاضی هشتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ بدهند. ????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب