جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۵۱ ریاضی چهارمجواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۵۱ ریاضی چهارم ابتدایی؛ جهت مشاهده پاسخ تمرین های صفحه 51 فصل سوم «ضرب و تقسیم» در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

جواب کاردرکلاس صفحه ۵۱ ریاضی چهارم

۱- مانند نمونه می توانیم حاصل ضرب ها را به صورت خلاصه بنویسیم.

حل سوالات کار در کلاس صفحه 51 ریاضی چهارم ابتداییحل سوالات کار در کلاس صفحه 51 ریاضی چهارم ابتدایی

۲- حاصل ضرب های زیر را به دست آورید.

پاسخ سوالات کاردرکلاس صفحه 51 ریاضی چهارم فصل سومپاسخ سوالات کاردرکلاس صفحه 51 ریاضی چهارم فصل سوم

مطلب پیشنهادی: جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۵۰ ریاضی چهارم

جهت مشاهده بهتر و بزرگتر تصاویر پاسخ ها کافیه یک بار بر روی آن ها کلیک کنید و سپس تصویر باز شده را به میزان دلخواه بزرگنمایی کنید.

حل تمرین های صفحه ۵۱ ریاضی چهارم ابتدایی

۱- در یک اردوگاه ۳۸۷ چادر ۶ نفره برپا شده است. این اردوگاه چند نفر را می تواند در چادرهای خود جا دهد؟ اگر ۲۳۴۰ نفر دانش آموز به این اردوگاه بروند، آیا چادرها برای آنها کافی است؟

تعداد نفراتی که جا می گیرند
۲۳۲۲ = ۶ × ۳۸۷

نتیجه می گیریم چون ۲۳۴۰ از ۲۳۲۲ بیشتر است، فقط ۲۳۲۲ نفر در چادرها جا می گیرند و همه چادرها کافی نیست.

۲- امین روزی ۳ صفحه قرآن می خواند. او در ۱۰ هفته چند صفحه قرآن می خواند؟

هر هفته ۷ روز است، پس ۱۰ هفته برابر است :
۷۰ = ۷ × ۱۰
پس امین در ۱۰ هفته ۲۱۰ صفحه قرآن می خواند
۲۱۰ = ۳ × ۷۰

۳- فاطمه برای بافتن یک بلوز، ۷ کلاف ۵۰ گرمی کاموا مصرف کرده است. جرم بلوزی که فاطمه بافته چند گرم است؟

۳۵۰ = ۷ × ۵۰
وزن بلوز ۳۵۰ گرم است.

۴- علی ۱۲ سال دارد. سن پدر علی از ۴ برابر سن او ۵ سال بیشتر است. پدر علی چند سال دارد؟

سن پدر علی از ۴ برابر سن علی (یعنی : ۴۸=۴×۱۲)، ۵ سال بیشتر است، پس : ۵۳=۵+۴۸

۵- یک اتوبوس در هر ساعت ۸۵ کیلومتر راه را طی می کند. در ۱۲ ساعت چند کیلومتر راه را طی می کند؟ اگر فاصله‌ی تهران تا مشهد ۹۹۵ کیلومتر باشد، آیا این اتوبوس در ۱۲ ساعت می تواند از تهران به مشهد برسد؟

۱۸۳۶ = ۲۷ × ۶۸

این کشاورز ۱۸۳۶ کیلوگرم گندم برداشت کرده است.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت صفحه ۴۹ ریاضی چهارم

برای پرسیدن سوال درباره جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۵۱ ریاضی چهارم به قسمت دیدگاه مراجعه کنید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر تمرین های کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب