پخش مدرسه تلویزیونی امروز سه‌شنبه 25 آبان. . . . . . . . . . . . .

به گزارش تیزلند، برنامه مدرسه تلویزیونی برای امروز سه شنبه ۲۵ آبان ماه در تمام مقاطع تحصیلی به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨:۰۰ تا ۸:۳۰ کاربر رایانه - پایه ۱۰ - مشترک رشته‌ها - شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰ دانش فنی پایه - پایه ۱۰- رشته ماشین ابزار - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا۹:۳۰ مراقبت‌های ویژه داشت - پایه ۱۰- رشته امور باغی و زراعی - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ سیستم‌های اندازهگیری دقیق - تمام پایه - رشته ماشین ابزار- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰ سلامت و بهداشت - پایه ۱۲ - مشترک همه رشته‌ها - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۰۰ تا۲۱:۲۰ مدیریت تولید - پایه ۱۱- رشته شایستگی غیر فنی - شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰ تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰دفارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰ تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ مطالعات اجتماعی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ عربی پایه هشتم

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۳۰ تا۱۷:۰۰ ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۰۰ تا ١٧:۳۰ شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:

ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰ تاریخ اسلام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پایه چهارم دبستان

ساعت۱۱:۲۰ درس آموزش قرآن پایه چهارم دبستان

ساعت ۱۵ درس عربی و زبان قرآن ۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۵:۳۰ درس پیام‌های آسمانی پایه هشتم

شبکه امید:

دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ درس:عربی، زبان و قران (۱) پایه:دهم رشته:علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۱:۰۰ درس:زمین‌شناسی پایه:یازدهم رشته: علوم تجربی و ریاضی دروس فنی حرفه ای

ساعت ۱۲:۰۰ درس:عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی پایه:دوازدهم رشته:فتوگرافیک

ساعت ۱۲:۳۰ درس:دانش فنی‌تخصصی الکتروتکنیک هنر آموز:محمد رشیدی

پایه:دوازدهم رشته:الکتروتکنیک

منبع: خبرگزاری پانا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب