جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۵۳ ریاضی چهارمجواب صفحه ۵۳ ریاضی چهارم ابتدایی ؛ در این بخش پاسخ فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۵۳ ریاضی چهارم از فصل سوم «ضرب و تقسیم» را به همراه توضیحات کامل در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز قرار داده ایم.

جواب فعالیت صفحه ۵۳ ریاضی چهارم

۱- با توجه به اینکه ۱ + ۳۰ + ۲۰۰ = ۲۳۱ است، توضیح دهید حاصل ضرب زیر چگونه به دست آمده است. سپس جاهای خالی را پر کنید.

حل سوالات فعالیت صفحه 53 ریاضی چهارم ابتداییحل سوالات فعالیت صفحه 53 ریاضی چهارم ابتدایی

۲- حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. در مورد تأثیر رقم های صفر در این عددها گفت و گو کنید.

گام به گام سوال های فعالیت صفحه 53 ریاضی چهارم فصل سومگام به گام سوال های فعالیت صفحه 53 ریاضی چهارم فصل سوم

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۵۲ ریاضی چهارم

???? دانش آموز عزیز حتما قبل از استفاده کردن از پاسخ ها حتما یکبار خودتان با تمرکز کامل به سوالات پاسخ دهید سپس اگر مشکلی داشتید آن را برطرف کنید. با این کار مفهوم درس را نیز به خوبی متوجه خواهید شد.

پاسخ کاردرکلاس صفحه ۵۳ ریاضی چهارم

۱- مانند نمونه، حاصل تقریبی ضرب ها را به دست آورید.

حل سوالات کاردرکلاس صفحه 53 ریاضی چهارم دبستانحل سوالات کاردرکلاس صفحه 53 ریاضی چهارم دبستان

۲- حاصل ضرب ها را به دست آورید.

پاسخنامه سوالات صفحه 53 ریاضی چهارم ابتداییپاسخنامه سوالات صفحه 53 ریاضی چهارم ابتدایی

۳- قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟
هر ساعت ۶۰ دقیقه است پس ۶۰ × ۱۱۵ بنابراین در هر ساعت ۶۹۰۰ بار قلب یک کودک می زند.

همچنین بخوانید: جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۵۱ ریاضی چهارم

۴- یک کامیون ۱۷۵ کیسه سیمان حمل می کند. هر کیسه سیمان ۵۰ کیلوگرم است. بار این کامیون چند کیلوگرم است؟

کیلوگرم ۸۷۵۰ = ۵۰ × ۱۷۵

✅ برای پرسیدن سوال درباره جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۵۳ ریاضی چهارم به قسمت دیدگاه مراجعه کنید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر تمرین های کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب