توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جدول پخش مدرسه تلویزیونی در تمام مقاطع تحصیلی


. . . . . . . . . . . . .

به گزارش تیزلند، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی یکشنبه  4 مهرماه به شرح زیر است:

6 پایه ابتدایی:

ساعت10:30 تا ١1:00 بازی و ریاضی پایه اول

ساعت11:00 تا 11:30 فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت 11:30 تا 12:00 فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ١2:00 تا12:30 علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت 12:30 تا 13:00 مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت13:00 تا13:30 فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت 13:30 تا 13:50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت 14:30 تا 15:00 زبان انگلیسی پایه هفتم

ساعت15:00 تا15:30 زبان انگلیسی پایه هشتم

ساعت ١5:٣٠ تا ١6 زبان انگلیسی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

متوسطه دوم:

ساعت ١6:٣٠ تا١٧:00 زیست شناسی دو پایه 11 رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ ریاضی سه پایه 12 رشته علوم تجربی

ساعت 17:30 تا 18:00 زیست شناسی دو پایه 11 رشته علوم تجربی

ساعت 18:00 تا18:30 ریاضی سه پایه 12 رشته علوم تجربی

منبع: خبرگزاری پانا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب