جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتمجواب صفحه ۴۷ ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به روابط بین زاویه ها از فصل ۴ هندسه و استدلال است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۴۶ ریاضی هفتم

گام به گام تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

در جواب صفحه 47 ریاضی هفتم داریم :

1- یک مثال برای هریک از زمان هایی بنویسید که عقربهٔ بین ساعت شمار و دقیقه شمار زاویهٔ راست، باز، تند و نیم صفحه را نشان دهد.

راست:     ۰۳:۰۰
باز      ۰۵:۰۰
تند    ۰۱:۰۰
نیم‌صفحه   ۰۰ :۰۶

2- اندازه زاویه های x و y را در شکل های زیر پیدا کنید.

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

3- در شکل مقابل می‌دانیم زاویه‌های xOz ، tOz ۹۰°  هستند.
چگونه می‌توانید نتیجه بگیرید که: tOz = xOy ؟

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

4- در شکل مقابل اندازهٔ زاویهٔ xAz برابر ۱۲۰ درجه است.
زاویهٔ xAy  چه کسریی از xAz است ؟ ۱/۴ یک چهارم

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

5- شکل‌های زیر چه شباهت‌هایی با هم دارند؟ چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

شباهت ها : هر سه ۶ ضلعی هستند.
تفاوت ها : الف و ب مقعر و غیر منتظم هستند اما شکل ج محدب و منتظم است.

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

???? اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هفتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هفتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید. این یکی از بهترین روش های یادگیری ریاضی هفتم است.

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۴۵ ریاضی هفتم

???? در این بخش جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان به آن پاسخ بدهند. ????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب