جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی چهارم با راه حلحل تمرین های صفحه ۵۵ ریاضی چهارم ابتدایی از فصل سوم «ضرب و تقسیم» را با توضیحات کامل در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت صفحه ۵۴ ریاضی چهارم

جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی چهارمجواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی چهارم

حل تمرین های صفحه ۵۵ ریاضی چهارم

۱- حاصل هر یک از ضرب های زیر را بنویسید.

۱۵۰۰ = ۱۰۰ ×‌ ۱۵
۵۲۸۰ = ۱۰ ×‌ ۵۲۸
۳۵۰۰۰ = ۱۰۰ ×‌ ۳۵۰
۷۴۸۰۰۰ = ۱۰۰۰ ×‌ ۷۴۸
۱۰۰۰۰ = ۱۰ ×‌ ۱۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰ ×‌ ۱۰۰۰
۸۴۵۳۰۰ = ۱۰۰ ×‌ ۸۴۵۳
۷۰۰۰ = ۱۰۰۰ ×‌ ۷
۷۴۵۹۰ = ۱۰ ×‌ ۷۴۵۹

۲- حاصل ضرب ها را به دست آورید.

گام به گام تمرین های صفحه 55 فصل سوم ریاضی چهارمگام به گام تمرین های صفحه 55 فصل سوم ریاضی چهارم

۳- مانند نمونه، ضرب های زیر را به صورت ذهنی حساب کنید.

حل سوال های صفحه 55 ریاضی چهارم دبستانحل سوال های صفحه 55 ریاضی چهارم دبستان

۴- در یک باغ پسته در شهر رفسنجان، ۷۸ کیلوگرم پسته‌ی کله قوچی و ۵۹ کیلو نوع بادامی چیده شده است. اگر پسته‌ی کله قوچی کیلویی ۱۸۰۰۰ تومان و پسته‌ی نوع بادامی کیلویی ۲۱۰۰۰ تومان فروخته شود، درآمد حاصل از فروش این مقدار پسته را به دست آورید.

گام به گام ریاضی چهارم ابتدایی صفحه 55 فصل ضرب و تقسیم با جوابگام به گام ریاضی چهارم ابتدایی صفحه 55 فصل ضرب و تقسیم با جواب

۵- حاصل ضرب های زیر را به دست آورید.

۱۴۵۷۲۸ = ۲۰۷ × ۷۰۴
۹۱۲۰۰۰ = ۳۲۰ × ۲۸۵۰
۹۸۲۱۰۰ = ۱۲۲۰ × ۸۰۵

۶- حاصل ضرب های رو به رو را به دست آورید و جواب ها را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

حل تمرینات صفحه 55 ریاضی چهارم ابتدایی با راه حل کاملحل تمرینات صفحه 55 ریاضی چهارم ابتدایی با راه حل کامل

???? توضیح : در هر دو ضرب، جواب ها یکسان است. بنابراین نتیجه می گیریم که اگر در ضرب، جای دو عدد را عوض کنیم، حاصل ضرب تغییر نخواهد کرد.

۷- صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر را طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

مسافت طی شده در ۱۵ ثانیه
۵۱۰۰ = ۱۵ × ۳۴۰

جواب قضاوت کن صفحه ۵۴ ریاضی چهارم ابتدایی

در قسمتی از پارک، سه ردیف درخت کاشته شده است. اگر در هر ردیف ۱۸ درخت کاشته شده باشد، در این قسمت از پارک روی هم چند درخت کاشته شده است؟ در زیر پاسخ دو دانش آموز برای این مسئله نوشته شده است، کدام راه حل درست است؟ چرا؟

پاسخ حسین : ۵۴ = ۳ × ۱۸
پاسخ رضا : ۲۱ = ۳ + ۱۸

???? راه حل حسین درست است، چون او تعداد ردیف ها یعنی ۳ را در تعداد درخت های هر ردیف، یعنی ۱۸ ضرب کرده است، ولی رضا آن ها را با هم جمع کرده است.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۵۳ ریاضی چهارم

✅ در این بخش جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی چهارم از فصل سوم ضرب و تقسیم را مرور کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر تمرین های کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید. همچنین اگر سوالی دارید از بخش نظرات بپرسید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب