جواب تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هفتمجواب صفحه ۵۰ ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران) از فصل ۴ هندسه و استدلال است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت صفحه ۴۹ ریاضی هفتم

جواب تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هفتم

در جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم داریم :

۱- الف) شکل A را °۹۰  حول نقطه O در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و شکل حاصل را B بنامید.

ب) قرینه A را نسبت به خط d رسم کنید و آن را C بنامید.

ج) آیا هر سه شکل با هم مساوی‌اند؟ بله

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هفتم

۲- الف) کدام شکل از دوران ۱۸۰ درجه شکل (۱) در جهت عقربه‌های ساعت حول مرکز دوران به دست آمده است؟ شکل شماره ۳

ب) کدام شکل از دوران ١٨٠ درجه شکل (۴) حول مرکز دوران به دست آمده است؟ شکل شماره ۲

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هفتم

۳- همه شکل‌های مقابل با هم مساوی‌اند.
الف) کدام شکل‌ها انتقال یافتهٔ شکل رنگی هستند؟ شکل F
ب) کدام شکل‌ها دوران یافتهٔ شکل رنگی هستند؟ شکل های D ، C ، A
ج) کدام شکل‌ها قرینهٔ شکل رنگی نسبت به یک خط هستند؟ شکل های B ، E

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هفتم

۴- در هر مورد چه تبدیلی انجام شده است؟ انتقال، تقارن محوری یا دوران؟

الف) A به B تبدیل شده است. انتقال
ب) A به C تبدیل شده است. دوران
ج) B به E تبدیل شده است. تقارن
د) D به A تبدیل شده است. انتقال
هـ) D به C تبدیل شده است. دوران

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هفتم

۵- در هر مورد با دو تبدیل مختلف می توان A را بر B منطبق کرد. این دو تبدیل را نام ببرید.

الف) دوران و انتقال

جواب الف سوال ۵ تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هفتم

ب) دوران و تقارن

جواب ب سوال ۵ تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هفتم

۶- در شکل مقابل کدام دو شکل مساوی، یک شکل و تبدیل یافته آن تنها با یک تبدیل (انتقال، تقارن یا دوران) را نشان می‌دهد؟

A و B انتقال و تقارن
C و D دوران
E و F تقارن و انتقال

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هفتم

???? اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هفتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هفتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید. این یکی از بهترین روش های یادگیری ریاضی هفتم است.

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۴۸ ریاضی هفتم

???? در این بخش جواب تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هفتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان به آن پاسخ بدهند. ????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب