توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جواب کاردرکلاس صفحه ۴۰ ریاضی نهم


جواب کاردرکلاس صفحه ۴۰ ریاضی نهم متوسطه که مربوط به درس دوم «آشنایی با اثبات در هندسه» از فصل ۳ کتاب درسی می باشد را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

مطللب پیشنهادی: جواب فعالیت صفحه ۳۹ ریاضی نهم

جواب کاردرکلاس صفحه ۴۰ ریاضی نهم

پاسخ کاردرکلاس صفحه ۴۰ و ۴۱ ریاضی نهم

به استدلال هایی دقت کنید که چهار دانش آموز برای مسئله زیر آورده اند:
مسئله: مجموع زاویه های داخلی مثلث ۱۸۰ درجه است.

استدلال حامد: حامد گفت یک مثلث متساوی الاضلاع را درنظر می گیریم؛ چون سه زاویه دارد و هر زاویه ۶۰ درجه است، مجموع زاویه های مثلث ۱۸۰ درجه است.

استدلال حسین: حسین چند مثلث مختلف با حالت های گوناگون کشید و زوایای آنها را اندازه گرفت و دید که در همه آنها مجموع زوایای داخلی برابر ۱۸۰ درجه است و نتیجه گرفت که مجموع زوایای داخلی هر مثلث ۱۸۰ درجه است.

استدلال مهدی: مهدی شکل روبرو را، که از مثلث های هم نهشت تشکیل شده است کشید و با مشخص کردن زاویه های مثلث ABC مانند شکل استدلالی با استفاده از شکل به صورت زیر آورد:

پاسخ سوالات کاردرکلاس صفحه 40 ریاضی نهم

درجه A۱+B+C = A۱+A۳+A۲ = ۱۸۰

استدلال رضا: رضا گفت می دانیم که «هر خطی که دو خط موازی را قطع کند، با آنها هشت زاویه می سازد که مانند شکل چهار به چهار با هم مساوی‌اند».

حل کار در کلاس صفحه 40 و 41 ریاضی نهم متوسطه

حال مثلثی دلخواه مانند ABC  را درنظر می گیریم؛ مانند شکل مقابل از راس A خط d را موازی BC رسم می کنیم.

گام به گام کاردرکلاس صفحه 40 و 41 ریاضی نهم متوسطه

سه زاویه تشکیل شده در راس A را با شماره های ۱، ۲ و ۳ نشان داده ایم که زاویه A۲  همان زاویه A در مثلث است و با درنظر گرفتن AB به عنوان مورب داریم: B = A۱ و با درنظر گرفتن AC به عنوان مورب داریم : C = A۳ پس با جای گذاری A۱ و A۳ به ترتیب به جای B و C خواهیم داشت : درجه A۱+B+C = A۱+A۳+A۲ = ۱۸۰

استدلال رضا را می توان با استفاده از نمادهای ریاضی مرتب و خلاصه کرد و بدین صورت نوشت:

???? درباره معتبر بودن استدلال های این دانش آموزان بحث کنید.

پاسخ سوال های کاردرکلاس صفحه 40 و 41 فصل سوم ریاضی نهم

استدلال حامد: استدلال خوبی نیست زیرا فقط برای مثلث های متساوی الاضلاع درست است.

استدلال حسین: این هم استدلال خوبی نیست زیرا حسین نمی تواند فقط با اندازه گیری چند مثلث نتیجه خود را به هر مثلثی تعمیم دهد همچنین ممکن است مثلثی باشد که جمع زاویه های آن ۱۸۰ درجه نباشید.

استدلال مهدی: در استدلال مهدی مشخص نیست که چطوری از کنار هم قرار گرفتن زاویه های مختلف مثلث های همنهشت، یک خط راست یا زاویه نیم صفحه تشکیل شده است.

استدلال رضا: رضا استدلال خوبی کرده است و با فرض های مسئله را حل کرده است که اثبات شده اند همچنین استلال او به مثلث خاصی اختصاص ندارد و به هر مثلثی قابل تعمیم است.

همچنین بخوانید: جواب کاردرکلاس صفحه ۳۸ ریاضی نهم با راه حل

✅ در این جواب کاردرکلاس صفحه ۴۰ ریاضی نهم متوسطه را مرور کردیم، اگر مشکلی دارید آن را از قسمت نظرات بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست شماره آن را به همراه کلمه ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب