جواب صفحه ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ ریاضی سوم ⭐️ ضربجواب صفحه ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ ریاضی سوم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 64 و کاردرکلاس صفحه 65 و تمرین صفحه 66 ریاضی سوم دبستان مربوط به قسمت ضرب از فصل ۴ ضرب و تقسیم را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و عزیز آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۶۳ ریاضی سوم

گام به گام صفحه ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ ریاضی سومگام به گام صفحه ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ ریاضی سوم

جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی سوم

در ادامه با پاسخ صفحه 64 ریاضی سوم داریم :

طاها برای جشن ولادت پیامبر اکرم (ص) بسته های شکلات درست کرد. او در هر بسته ۴ شکلات گذاشت. یکی از همسایه ها ۳ بسته شکلات برداشت. چند شکلات به این خانواده رسیده است؟ ۱۲ = ۳ × ۴ به همسایه ۱۲ شکلات رسیده است.

طاها ابتدا برای این مسئله شکل کشید (شما هم شکل رسم کنید.)

جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی سوم

سپس این عبارت را نوشت: ۳ دسته ی ۴ تایی می شود ۱۲ .

خواهر بزرگ تر طاها، که معلم ریاضی بود، به او گفت: «چرا از ضرب استفاده نکردی؟ می توانستی بنویسی ۱۲ = ۴ × ۳».
حالا شما بگویید: اگر در هر بسته ۵ شکلات باشد، همسایه ی آنها چند شکلات برداشته است؟ (شکل بکشید و عبارت ضرب بنویسید.)

پاسخ فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی سوم

۱۵ = ۵ × ۳

خلاق باش : در شکل های زیر دو نمونه آجر چینی را که از آن ها در ساختن دیوار استفاده می شود، مشاهده می کنید. با ۴ رنگ مختلف قسمتی از آجرها را در دسته های مساوی رنگ کنید. برای هر کدام یک ضرب بنویسید. (هر دسته را یک رنگ کنید تا ۴ دسته درست شود.)

ادامه پاسخ فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی سوم

۶۴ = ۱۶ × ۴

ادامه جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی سوم

همچنین بخوانید : جواب حل مسئله صفحه ۶۲ ریاضی سوم

۵۶ = ۱۴ × ۴

جواب کاردرکلاس صفحه ۶۵ ریاضی سوم

در ادامه با حل سوالات صفحه 65 ریاضی سوم دبستان داریم :

۱ـ برای هر شکل یک تساوی ضرب بنویسید.

جواب سوال ۱ کاردرکلاس صفحه ۶۵ ریاضی سوم

۲ـ به کمک تقارن، تعداد مربّع ها را پیدا کنید و برای آن ها یک عبارت ضرب بنویسید.

جواب سوال ۲ کاردرکلاس صفحه ۶۵ ریاضی سوم

کار با ماشین حساب : برای شکل رو به رو می توان جمع ۳+۳ را نوشت. همچنین می توان گفت: ۲ تا دسته ی سه تایی یعنی ۲×۳=۳+۳

حالا حاصل ضرب ها را به کمک جمع پیدا کنید.

۱۲ = ۳+۳+۳+۳ = ۳×۴
۳۵ = ۷+۷+۷+۷+۷ = ۷×۵
۳۶ = ۹+۹+۹+۹ = ۹×۴

با انجام ضرب با ماشین حساب، درستی عبارت ها را بررسی کنید.

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم

جواب تمرین صفحه ۶۶ ریاضی سوم

در ادامه با پاسخ صفحه 66 ریاضی پایه سوم داریم :

۱ـ به کمک محور، مثل نمونه، ضرب ها را کامل کنید.

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۶۶ ریاضی سوم

۲ـ با ضرب کردن مانند نمونه الگوهای شمارش چندتا چندتا را پیدا کنید.

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۶۶ ریاضی سوم

۳ـ برای هر ضرب یک جمع بنویسید و حاصل آن را پیدا کنید.

۱۲ = ۶ + ۶ = ۶ × ۲ ۱۲ = ۴ + ۴ + ۴ = ۴ × ۳
۱۴ = ۷ + ۷ = ۷ × ۲ ۱۵ = ۵ + ۵ + ۵ = ۵ × ۳

کار با ماشین حساب : به کمک ماشین حساب، حاصل ضرب های زیر را به دست آورید.

۳۰ = ۵ × ۶ ۵۶ = ۷ × ۸ ۳۶ = ۹ × ۴
۴۰ = ۵ × ۸ ۲۴ = ۶ × ۴ ۲۱ = ۷ × ۳
۶۴ = ۸ × ۸ ۶۳ = ۷ × ۹ ۲۴ = ۳ × ۸

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ ریاضی سوم

⚡️ در این بخش جواب فعالیت صفحه ۶۴ و کاردرکلاس صفحه ۶۵ و تمرین صفحه ۶۶ ریاضی سوم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ های سایت دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید حتما آن را از قسمت دیدگاه از ما بپرسید.????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب