جواب کاربرگه 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتداییجواب کاربرگه 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

همفکری کنید و پاسخ مناسب بنویسید.

چند وسیله یا ماشین برای هر یک از این موارد مثال بزنید. بنویسید در هر مورد، از کدام منابع یا اَشکال انرژی استفاده میشود.

پاسخ

آیا میتوانید بگویید در بیشتر فعالیت های روزانه ی زندگی از کدام منبع یا شکل انرژی استفاده میشود؟ سوخت های فسیلی همچون نفت و گاز و بنزین

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب