جواب کاربرگه 24 مطالعات اجتماعی ششم ابتداییجواب کاربرگه 24 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

روی نقشه، خطوط مرزی ایران را با کشورهای همسایه پررنگ کنید و نام رودهای مرزی را بنویسید. نام کشورهای همسایه را که با علامت ؟ مشخّص شده است، بنویسید. دریاها را آبی و سایر کشورها را به دلخواه رنگ کنید.

پاسخ

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب