جواب کاربرگه 9 مطالعات اجتماعی ششم ابتداییجواب کاربرگه 9 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

1️⃣ مراحل تولید نان را به ترتیب شماره گذاری کنید.

پاسخ

1-کاشت

2-داشت

3-برداشت

4-کارخانه گندم

5-کارخانه ارد

6-حمل بار با کامیون

7-نانوایی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب