توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جواب صفحه ۳۵ و ۳۶ ریاضی هشتم ◀️ پاسخ کاردرکلاس و فعالیت


جواب صفحه ۳۵ و ۳۶ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه 35 و 36 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به فصل ۳ چندضلعی ها را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی هشتم

جواب صفحه ۳۵ و ۳۶ ریاضی هشتم

در ادامه به پاسخ کار در کلاس و فعالیت صفحه 35 و 36 داریم :جواب کاردرکلاس صفحه ۳۵ ریاضی هشتم

1- در هر شکل یک خط مورب، دو خط موازی را قطع کرده است. اندازه زاویه‌های مجهول را به دست آورید.

جواب سوال ۱ کاردرکلاس صفحه ۳۵ ریاضی هشتم

2- موازی بودن دو خط را مانند شکل با علامت گذاری آنها مشخص می‌کنیم. عبارت «خط d۱ با خط d۲ موازی نیست» را به صورت d۱  نامساوی با d۳ می‌نویسیم.

الف) عبارت‌های a||b و a|/|c را بخوانید.

خط a با خط b موازی است. a||b
خط a با خط c موازی نیست. a|/|cب) زاویه‌های مساوی را در شکل‌ها با علامت گذاری مشخص کنید.

جواب سوال ۲ کاردرکلاس صفحه ۳۵ ریاضی هشتم

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۳۵ و ۳۶ ریاضی هشتم

در پاسخ به سوال ۱ فعالیت صفحه ۳۵ ریاضی هشتم داریم :

1- می‌خواهیم در صفحهٔ شطرنجی خطی موازی خط d رسم کنیم. راه حل سه دانش آموز را مشاهده کنید و توضیح دهید هرکدام از آنها چگونه خط موازی را رسم کرده است.

با خط‌کش
با انتقال
با استفاده از طول بردارجواب سوال ۱ فعالیت صفحه ۳۵ ریاضی هشتم

همچنین بخوانید : جواب فعالیت صفحه ۳۱ و ۳۲ ریاضی هشتم

در پاسخ به ادامه سوالات فعالیت صفحه ۳۶ ریاضی هشتم داریم :

2- عمود بودن دو خط را با علامت گذاری آنها مشخص می‌کنیم و عبارت «خط l۱ بر خط l۲ عمود است» را به صورت l۱⊥l۲ می‌نویسیم.

مانند نمونه برای هر کدام شکل بکشید و جاهای خالی را پر کنید.
الف)دو خط عمود بر یک خط با هم موازیند


جواب الف سوال ۲ فعالیت صفحه ۳۶ ریاضی هشتم

ب) اگر خطی بر یکی از دو خط موازی عمود شود بر دیگری هم عمود است

جواب ب سوال ۲ فعالیت صفحه ۳۶ ریاضی هشتم

ج) دو خط موازی با یک خط با هم موازیند

جواب ج سوال ۲ فعالیت صفحه ۳۶ ریاضی هشتم

3- در هر متوازی الاضلاع، ضلع‌های روبه رو باهم موازی‌اند. چهارضلعی ABCD یک متوازی الاضلاع است.


الف) ضلع‌های موازی را با علامت گذاری مشخص کنید.

ب) جاهای خالی را در رابطه‌های زیر کامل کنید.

جواب سوال ۳ فعالیت صفحه ۳۶ ریاضی هشتم

اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هشتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هشتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید.

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۳۰ ریاضی هشتم

⭐️ در این بخش جواب کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۳۵ و ۳۶ ریاضی هشتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ بدهند.????????

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب