توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جواب تمرین صفحه ۳۵ ریاضی پنجم با راه حل


حل تمرین صفحه ۳۵ ریاضی پنجم دبستان که شامل تمرینات ۱ تا ۹ از فصل کسرها می باشد را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز جویای علم آماده کرده ایم.

جواب تمرین صفحه ۳۵ ریاضی پنجم دبستان

حل تمرینات صفحه 35 ریاضی پایه پنجم دبستانحل تمرینات صفحه 35 ریاضی پایه پنجم دبستان

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۳۴ ریاضی پنجم

۱- کشاورزی زمین مستطیل شکلی را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و در ۱/۵ یکی از قسمت ها سبزی کاشته است. او چه کسری از کل زمین را سبزی کاشته است؟۲- زهره ۴۰۰۰ تومان و ناهید ۳۰۰۰ تومان دارد. زهره ۵/۸ از پول خود و ناهید ۷/۱۰ از پول خود را خرج کرده است. کدام یک بیشتر خرج کرده است؟ (این مسئله را با در نظر گرفتن زیر مسئله ها می توانید حل کنید.)

۳- ۷/۱۰ کره‌ی زمین از آب تشکیل شده است. ۱/۲ این آب ها در اقیانوس آرام است. اقیانوس آرام چه کسری از سطح زمین است؟

۴- حاصل ۷/۸ × ۱/۵ به کدام یک از عددهای زیر نزدیک تر است؟ دلیل بیاورید.

پاسخ سوال های تمرین صفحه 35 ریاضی پایه پنجم ابتداییپاسخ سوال های تمرین صفحه 35 ریاضی پایه پنجم ابتدایی

همچنین بخوانید: جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۳۳ ریاضی پنجم۵- کدام درست و کدام نادرست است؟ دلیل بیاورید؟

۶- مریم ۳/۴ از یک کتاب را خواند و شیرین ۱/۲ از یک کتاب دیگر را خواند. با یک مثال نشان دهید که تعداد صفحاتی که شیرین خوانده است، می تواند بیشتر از صفحاتی باشد که مریم خوانده است.

۷- حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. برای دو مورد از آنها شکل رسم کنید.

۸- با استفاده از محور، عبارت زیر را کامل کنید.

گام به گام تمرینات صفحه 35 ریاضی پایه پنجم دبستانگام به گام تمرینات صفحه 35 ریاضی پایه پنجم دبستان

۹- برای هر یک از ضرب های زیر یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید.۱۰- دو کسر بنویسید که حاصل ضرب آنها، با حاصل ضرب ۳/۴ × ۲/۵ مساوی باشد. پاسخ خود را با پاسخ های هم کلاسی هایتان مقایسه کنید.

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۳۲ ریاضی پنجم

✅ جواب تمرین صفحه ۳۵ ریاضی پنجم با راه حل کامل مرور کردیم، برای مشاهده گام به گام سایر تمرین های کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو نمایید.


نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب