فردی خلاق که می‌تواند صدای موتور بسیاری از خودروهای معروف را به تنهایی تقلید کند!

منبع: مجله خودرو