آیا میدانید ها و دانستنی های روز جهان سری بیست و هشتمآیا میدانیدآیا میدانید

آیا میدانید های عجیب اما واقعی

۱.آیا میدانستید یک تصمیم داوری در مسابقه فوتبال بین آرژانتین و پرو باعث شورشی شد که ۳۰۰ کشته به جا گذاشت.

تصمیم داوری و 300 کشتهتصمیم داوری و 300 کشته

۲.آیا میدانستید خط های هوایی هنگ کنک به بهترین خط هوایی های جهان معروفند.

خط های هوایی هنگ کنک از بهترین خط هوایی های جهانخط های هوایی هنگ کنک از بهترین خط هوایی های جهان

۳.آیا میدانستید اگر در سوئیس شما ۳ بار امتحان رانندگی رو رد بشید باید به یک روانپزشک مراجعه کنید تا ببینید دلیل ناموفق بودن شما چی بوده است.

امتحان رانندگی در سوئیسامتحان رانندگی در سوئیس

۴.آیا میدانستید اولین خودرویی که پورشه تولید میکرد یک اتومبیل برقی بود.

اولین خودرویی که پورشه تولید کرداولین خودرویی که پورشه تولید کرد

۵.آیا میدانستید اولین زنی که تونست با یک دوچرخه به دور دنیا بچرخه فقط چند روز قبل از شروعش دوچرخه سواری رو یاد گرفته بود.

زنی که تونست با یک دوچرخه به دور دنیا بچرخهزنی که تونست با یک دوچرخه به دور دنیا بچرخه

۶.آیا میدانستید بعضی از محققین معتقدند که نگه داشتن پول در دستانتان از استرس و دردتون کم میکند.

کاهش استرس با نگه داشتن پول در دستکاهش استرس با نگه داشتن پول در دست

۷.آیا میدانستید آخرین تحقیقات نشون داده زنان یا مردانی که به شریک زندگی خود خیانت میکنند دارای آی کیو پایین تری هستند.

آی کیو پایین زنان و مردان خیانتکارآی کیو پایین زنان و مردان خیانتکار

۸.آیا میدانستید یک خرس قطبی به قدر قوی که میتونه حدود ۱۰۰ کیلومتر رو بدون استراحت شنا کند.

شنای قوی خرس قطبیشنای قوی خرس قطبی

۹.آیا میدانستید پروژ ساخت مجسمه آزادی که در آمریکا قرار داره برای مصر ساخته میشده ولی بعد از اتمام آن به آمریکا هدیه داده شده.

مجسمه آزادی در آمریکامجسمه آزادی در آمریکا

۱۰.آیا میدانستید اگر پشم های سبیل یک خرس قطبی را بتراشید پوست این حیوان سیاه میشود.

خرس قطبی و پوست سیاهشخرس قطبی و پوست سیاهش

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب