دیوید تیلر (David Tayler) نوازنده لوت و آرک لوت و دارنده دکترای موزیکولوژی از دانشگاه برکلی کالیفورنیا است. در این ویدیو او با ساز باستانی آرک لوت Archlute پرلودی از باخ را اجرا میکند.