طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولانطرح الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان

ماده‌واحده- یک تبصره به تبصره ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره- وزارت بعداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه خدمات توانبخشی جسمی و روانی مشتمل بر «کاردرمانی، گفتاردرمانی و رفتاردرمانی» و خدمات دارویی را به افراد دارای اختلال اوتیسم در هر سه سطح (شدید، متوسط و خفیف) به صورت رایگان ارائه نماید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب