آیا میدانید های جدید برای اطلاعات عمومی سری سی و هفتمآیا میدانیدآیا میدانید

آیا میدانید های جالب و خواندنی

۱.آیا میدانستید اولاف پنجم پادشاه نروژ عادت داشت با وسایل نقلیه عمومی در شهر تردد نماید و کرایه خود را هم همیشه پرداخت میکرد.

اولاف پنجم پادشاه نروژاولاف پنجم پادشاه نروژ

۲.آیا میدانستید بر اساس قانون واتیکان شما می توانید با فالو کردن پاپ در توئیتر ، مدت زمانی که در برزخ می گذرانید را کم کنید.

فالو کردن پاپ در توئیترفالو کردن پاپ در توئیتر

۳.آیا میدانستید رنگ سیاه مریخ به خاطر آهن زنگ زده سطحش قرمز به نظر می رسد.

علت رنگ سیاه مریخعلت رنگ سیاه مریخ

۴.آیا میدانستید گردو یک مدافع دربرابر سرطان پستان می باشد.

گردو مدافع سرطان پستانگردو مدافع سرطان پستان

۵.آیا میدانستید بدن انسان حدود ۶/۵ لیتر خون دارد. این ۶/۵ لیتر خون هر سه دقیقه یکبار سه مرتبه در کل بدن گردش می کند. در یک روز ، خون بدن حدود ۱۹۰۰۰ کیلومتر حرکت می کند.

حرکت خون در بدن انسانحرکت خون در بدن انسان

۶.آیا میدانستید طبق مطالعات انیشتن اگر زنبور عسل از کره زمین حذف شود، انسان تا ۴ سال بعد منقرض می شود.

 منقرض شدن انسان ها با حذف زنبور ها از زمینمنقرض شدن انسان ها با حذف زنبور ها از زمین

۷.آیا میدانستید گردو جاروبرقی سیستم داخلی بدن شما است و آن را پاکسازی می کند.

پاکسازی بدن با گردوپاکسازی بدن با گردو

۸.آیا میدانستید اسکناس های کشور کرواسی از ترکیباتی ساخته شده باکتری های روی آن در کمتر از ۳ ساعت از بین می روند. لذا بهداشتی ترین اسکناس های جهان هستند.

بهداشتی ترین اسکناس های جهانبهداشتی ترین اسکناس های جهان

۹.آیا میدانستید جوزف تامسون جایزه نوبل را برای اثبات ذره بودن الکترون ها دریافت کرد و سپس پسرش همان جایزه را برای اثبات اینکه الکترون ها ذره نیستند بلکه موج هستند در یافت کرد.

جوزف تامسونجوزف تامسون

۱۰.آیا میدانستید از هر ۵ آمریکایی یکی باور دارد.که جهان در طول زندگی آنان به پایان خواهد رسید.

  تصور آمریکایی ها از جهانتصور آمریکایی ها از جهان

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب