ورود آقایان ممنوع به روایت تصویر!ورود آقایان ممنوع به روایت تصویر!

طرح جداسازی بوستان‌های تهران پس از حواشی بحث برانگیز و موج مخالفت‌ها با این اقدام جنجالی شهرداری، به صورت پایلوت در دو بوستان، باغ سلیمانیه در محله نبرد و بوستان باقری زند در خیابان کارون به اجرا درآمد!

طرح جداسازی بوستان‌های تهران  یکی از طرح‌های خبرساز شهرداری است که در برخی از بوستان‌های شهر قرار است بخشی از بوستان را به مادران و فرزندانشان اختصاص دهند و ورود آقایان در این بوستان‌ها ممنوع است!

ورود آقایان ممنوع

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 کلیک کنید: مشاهده مطالب جدید و داغ امروز 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب