طبیعیه که تو زندگی تا حدودی نگرانی‌هایی داشته باشیم، خصوصاً وقتی بزرگتر می‌شیم و مسئولیت‌هامون بیشتر می‌شه؛ اما اینو بدونید یک سری از عادت‌ها می‌تونن بیشتر مضطربمون کنن…