تغییر منبع درسی رشته حقوق جزا در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد و پیام نورحقوق کیفری

بر این اساس، منبع درس حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص در آزمون فراگیر کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد و پیام نور (رشته امتحانی حقوق جزا و جرم‌شناسی) دچار تغییر شده است.

متن کامل اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور به شرح زیر است:

پیرو انتشار دفترچه‌های راهنمای پذیرش دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور (نوبت بیستم و دوم) و دانشگاه آزاد اسلامی (نوبت اول) ورودی مهرماه سال ۱۴۰۱ در تاریخ های ۱۰ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۳، و اطلاعیه اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰، با توجه به اعلام اصلاحات مربوط به دفترچه‌های راهنمای آزمون فوق‌الذکر توضیحات ذیل به اطلاع می‌رسد.

– در صفحه ۱۸ دفترچه‌ راهنمای آزمون مذکور مربوط به دانشگاه پیام نور (نوبت بیستم و دوم) و صفحه ۱۷ دفترچه‌ راهنمای مذکور مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی (نوبت اول) در رشته امتحانی حقوق جزا و جرم شناسی (کد ۱۰۳۷)، نام منبع درسی حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (نام درس حقوق جزای اختصاصی ۱، کد درس ۱۲۲۳۱۷۹) به شرح جدول ذیل اصلاح می گردد:

نام منبع درسی نام مولف نام ناشر حذفیات
حقوق جزای اختصاصی (۳) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص میرمحمد صادقی میزان فصل های ۳ و ۶ از این منبع درسی حذف می‌باشد

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب