شناخت ویژگی‌ها و توانایی‌های خودرو یکی از مهم‌ترین نکات برای استفاده صحیح از قابلیت‌های آن در شرایط مختلف است. شناخت نحوه عملکرد خودروهای دو دیفرانسیل (۴WD) یکی از همین نکات است.

خودروها دارای امکانات بسیار زیادی هستند که گاهی ممکن است موارد استفاده آن‌ها را ندانیم. به احتمال بسیار زیاد خودروهای دو دیفرانسیل بسیاری را تا کنون در خیابان دیده‌ایم. یکی از انواع دو دیفرانسیل‌ها، ۴WD است.

چگونگی عملکرد این سیستم در خودروهای جدید بستگی به نوع جاده و قرار دادن آن بر روی یکی از سه حالت موجود، دارد. دو دیفرانسیل‌های ۴WD دارای سه حالت هستند: ۴Hi، ۴Lo و ۲Hi. دانستن تفاوت میان این سه حالت، مخصوصا برای کسانی که مالک این دسته از خودروها هستند، بسیار مهم است.

بهترین حالت برای کسانی که استفاده روزانه و عادی از شاسی بلند خود می‌کنند، حالت ۲Hi است. در این حالت خودرو از حالت دو دیفرانسیل خارج می‌شود و نیرو موتور به چرخ‌های عقب منتقل می‌شود و کششی کافی برای رانندگی در جاده‌ها و درون شهر را فراهم می‌کند.

هنگامی که سطح جاده کمی ناهموار می‌شود، مانند مواقعی که سطح جاده خاکی و یا دارای سنگ ریزه است، می‌توان از حالت ۴Hi استفاده کرد. در این حالت خودرو بر روی حالت دو دیفرانسیل قرار می‌گیرد و با توجه به افزایش نیروی گشتاور موتور، نیروی کششی بیشتری به چرخ‌ها منتقل می‌شود و می‌توان در این جاده‌ها با اطمینان حرکت کرد.

اما این سیستم دارای سومین حالت ۴Lo نیز هست. این حالت برای مواقعی است که سطح جاده بسیار ناهموار و با پستی و بلندی همراه باشد یا اینکه در جاده‌ شنی یا در جاده‌ای پوشیده از برف حرکت کنیم. هنگامی که از این حالت استفاده می‌کنیم قدرت حرف اول را می‌زند و خودرو با سرعت پایین یا به اصطلاح با دنده سنگین حرکت می‌کند و به نسبت ۴Hi، نیروی بسیار بیشتری به چرخ‌ها منتقل می‌شود.

استفاده صحیح از هرکدام از این سه حالت موجب آسایش خود و آسیب ندیدن خودرو می‌شود.