اکتیویژن Call of Duty Modern Warfare 2 پیشرفتهترین تجربه تاریخ فرنچایز استاکتیویژن در گزارش مالی خود از بازی آینده Call of Duty: Modern Warfare 2 به عنوان «پیشرفته‌ترین تجربه تاریخ این فرنچایز» یاد کرده است.

اکتیویژن بلیزارد، گزارش نتایج مالی سه ماهه اول خود را برای سال مالی 2022 اعلام کرد. در بخشی از این گزارش به دنباله معرفی نشده Call of Duty: Modern Warfare سال 2019 اشاره شده است که طبق این پست، در اواخر سال جاری منتشر می‌شود.

علاوه بر این، اکتیویژن در گزارش خود ادعا می‌کند که دنباله «موفق‌ترین عنوان کال آو دیوتی تا به امروز»‌ یعنی Modern Warfare «پیشرفته‌ترین تجربه تاریخ فرنچایز» خواهد بود. این موضوع به صورت کامل تعهد اکتیویژن نسبت به بازی خود را نشان می‌دهد که حتی هنوز به طور رسمی توسط Infinity Ward توسعه‌دهنده‌اش معرفی نشده است.

window.m2121myvarskj = "%257B%2522o_url%2522%253A%2522https%253A%255C%252F%255C%252Fvigiato.net%255C%252Fp%255C%252F276849%2522%257D";

(1) نقد و بررسی Modern Warfare 2 Remastered
نقد و بررسی Modern Warfare 2 Remastered


(2) اکتیویژن بلیزارد در سال گذشته 63 میلیون
اکتیویژن بلیزارد در سال گذشته 63 میلیون کاربر فعال ماهانه را از د


(3) اکتیویژن بلیزارد در سال گذشته 60 میلیون
اکتیویژن بلیزارد در سال گذشته 60 میلیون کاربر فعال در ماه را از دست داده است - بازی روز

{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"BlogPosting","dateCreated":"2022-04-26T11:14:12+04:30","datePublished":"2022-04-26T11:14:12+04:30","dateModified":"2022-04-26T11:14:17+04:30","headline":"\u0627\u06a9\u062a\u06cc\u0648\u06cc\u0698\u0646 Call of Duty Modern Warfare 2 \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0641\u0631\u0646\u0686\u0627\u06cc\u0632 \u0627\u0633\u062a","name":"\u0627\u06a9\u062a\u06cc\u0648\u06cc\u0698\u0646 Call of Duty Modern Warfare 2 \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0641\u0631\u0646\u0686\u0627\u06cc\u0632 \u0627\u0633\u062a","keywords":"\u0627\u06a9\u062a\u06cc\u0648\u06cc\u0698\u0646","url":"https:\/\/facefun.ir\/40753\/%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%88%db%8c%da%98%d9%86-call-of-duty-modern-warfare-2-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1.html","description":"\u0627\u06a9\u062a\u06cc\u0648\u06cc\u0698\u0646 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 Call of Duty: Modern Warfare 2 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u00ab\u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u0646\u0686\u0627\u06cc\u0632\u00bb \u06cc\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u06a9\u062a\u06cc\u0648\u06cc\u0698\u0646 \u0628\u0644\u06cc\u0632\u0627\u0631\u062f\u060c \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0645\u0627\u0644\u06cc \u0633\u0647 \u0645\u0627\u0647\u0647 \u0627\u0648\u0644 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u0645\u0627\u0644","copyrightYear":"1401","articleSection":"\u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc","articleBody":"\r\n \r\n\u0627\u06a9\u062a\u06cc\u0648\u06cc\u0698\u0646 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 Call of Duty: Modern Warfare 2 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u00ab\u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u0646\u0686\u0627\u06cc\u0632\u00bb \u06cc\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06a9\u062a\u06cc\u0648\u06cc\u0698\u0646 \u0628\u0644\u06cc\u0632\u0627\u0631\u062f\u060c \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0645\u0627\u0644\u06cc \u0633\u0647 \u0645\u0627\u0647\u0647 \u0627\u0648\u0644 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u0645\u0627\u0644\u06cc 2022 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f. \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644\u0647 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0646\u0634\u062f\u0647 Call of Duty: Modern Warfare \u0633\u0627\u0644 2019 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0637\u0628\u0642 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0633\u062a\u060c \u062f\u0631 \u0627\u0648\u0627\u062e\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u060c \u0627\u06a9\u062a\u06cc\u0648\u06cc\u0698\u0646 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0648\u062f \u0627\u062f\u0639\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644\u0647 \u00ab\u0645\u0648\u0641\u0642\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0644 \u0622\u0648 \u062f\u06cc\u0648\u062a\u06cc \u062a\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u00bb\u200c \u06cc\u0639\u0646\u06cc Modern Warfare \u00ab\u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0641\u0631\u0646\u0686\u0627\u06cc\u0632\u00bb \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u062a\u0639\u0647\u062f \u0627\u06a9\u062a\u06cc\u0648\u06cc\u0698\u0646 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u06a9\u0647 \u062d\u062a\u06cc \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0637 Infinity Ward \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f\u0647\u200c\u0627\u0634 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"\u0641\u06cc\u0633 \u0641\u0627\u0646","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/s5.faceava.ir\/dl\/new\/o-wp-content\/uploads\/2020\/04\/NEWLOGO2.png"},"sameAs":["#","#","#","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/facefun.ir\/40753\/%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%88%db%8c%da%98%d9%86-call-of-duty-modern-warfare-2-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1.html","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"\u0645\u062c\u06cc\u062f \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627","url":"https:\/\/facefun.ir\/author\/free"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/facefun.ir\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/40753__photo_2022-04-25_20-53-34.jpg","width":1216,"height":684}}

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

وب‌ سایت

لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:

سه × 1 =

همچنین ببینید
بستن
عمومی
خط زمانی داستان بازیهای Devil May Cry چگونه کار میکند
اکتیویژن Call of Duty Modern Warfare 2 پیشرفتهترین تجربه تاریخ فرنچایز است
ویجیلاگ پلاس سرویس اشتراکی پلی استیشن و بازسازی مکس پین
Last Day on Earth یا جایگزین موبایلی لست آو آس
وارزون 2 اواخر سال جاری با نوآوریهای خلاقانهای معرفی خواهد شد
تصاویری از سریال Obi-Wan Kenobi منتشر شد
داستان کامل فیلم تلقین اینسپشن از کریستوفر نولان و نقد و تحلیل
ویل اسمیت از بایکوت شدن کامل بهخاطر وقایع اسکار میترسد
معرفی بازی موبایلی Armed Heist لذت یک سرقت مسلحانه
تاریخچه سری Stronghold از جنگهای صلیبی تا افسانههای باستان

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب