عثمان کاوالا از فعالان مدنی ترکیه که ۴ سال است در زندان به سر می برد به اتهام تلاش برای کودتا و حمایت از تظاهرات ضد دولتی به حبس ابد محکوم شد. وکلای این فعال مدنی اتهام ها را سیاسی توصیف کرده اند. گزارشی در این باره را با ترجمه جالبز تماشا کنید.