رشته های دانشگاه علمی کاربردی تهران ۱۴۰۱لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی تهران ۱۴۰۱ به صورت مشترک با دیگر رشته های بدون کنکور در دانشگاه های علمی کاربردی سراسر کشور در قالب یک دفترچه از سوی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می گردد.  لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی در چهار گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و … نوشته رشته های دانشگاه علمی کاربردی تهران ۱۴۰۱ اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب